I Pallas Athenas huvud: Tänk! Tänk efter, tänk om, tänk ifall…

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

More filtering options
  1. 2020
  2. I Pallas Athenas huvud: hundra år av humaniora

    Henrik Rahm (ed.), David Dunér (ed.), Sten Hidal (ed.) & Bibi Jonsson (ed.), 2020 May 6, Lund: Makadam förlag. 255 p. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund nr 98; no. 98)

    Research output: Book/ReportAnthology (editor)