I skuggan av nutiden. Om den äldrehistoriska syntesens inriktning och möjligheter

Research output: Contribution to journalArticle