Implicit religion

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

Begreppet ”implicit religion” infördes i den religionssociologiska debatten 1969 av den brittiske religionsvetaren Edward I Bailey för att definiera innebörden av religion och religiositet i det sekulära västerlandet, och särskilt i Storbritannien. Han preciserade begreppet närmare genom tre nyckelbegrepp: förpliktelse (commitment), integrerande fokuseringar (integrating foci) och intensivt engagemang med omfattande verkningar (intensive concerns with extensive effects). Enligt honom är implicit religion en av tre grundläggande typer av religiös erfarenhet (tillsammans med ”en känsla av helighet” och ”ett möte med det heliga”.Baileys studier visar att religionen i det nutida Västerlandets sekulära miljö består i tron på jagets helighet, på varje människas rätt att vara sig själv och på vikten av att göra gott mot andra med Jesus som etisk förebild.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Philosophy, Ethics and Religion

Keywords

  • implicit religion, religionsdefinition, religionssociologi
Original languageSwedish
Title of host publicationNya religioner : en uppslagsbok om andliga rörelser, sekter och alternativ andlighet
EditorsChristoper Patridge
PublisherLibris
Pages397-398
ISBN (Print)91-7195-648-4
Publication statusPublished - 2004
Publication categoryPopular science
Peer-reviewedNo

Bibliographic note

The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)