Implicit religion

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Bibtex

@inbook{452b29f23d934236b059bd49b451623f,
title = "Implicit religion",
abstract = "Begreppet ”implicit religion” inf{\"o}rdes i den religionssociologiska debatten 1969 av den brittiske religionsvetaren Edward I Bailey f{\"o}r att definiera inneb{\"o}rden av religion och religiositet i det sekul{\"a}ra v{\"a}sterlandet, och s{\"a}rskilt i Storbritannien. Han preciserade begreppet n{\"a}rmare genom tre nyckelbegrepp: f{\"o}rpliktelse (commitment), integrerande fokuseringar (integrating foci) och intensivt engagemang med omfattande verkningar (intensive concerns with extensive effects). Enligt honom {\"a}r implicit religion en av tre grundl{\"a}ggande typer av religi{\"o}s erfarenhet (tillsammans med ”en k{\"a}nsla av helighet” och ”ett m{\"o}te med det heliga”.Baileys studier visar att religionen i det nutida V{\"a}sterlandets sekul{\"a}ra milj{\"o} best{\aa}r i tron p{\aa} jagets helighet, p{\aa} varje m{\"a}nniskas r{\"a}tt att vara sig sj{\"a}lv och p{\aa} vikten av att g{\"o}ra gott mot andra med Jesus som etisk f{\"o}rebild.",
keywords = "implicit religion, religionsdefinition, religionssociologi",
author = "Curt Dahlgren",
note = "The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)",
year = "2004",
language = "svenska",
isbn = "91-7195-648-4",
pages = "397--398",
editor = "Christoper Patridge",
booktitle = "Nya religioner : en uppslagsbok om andliga r{\"o}relser, sekter och alternativ andlighet",
publisher = "Libris",

}