IMPOER Implementering av öppna lärresurser i sjuksköterskeprogrammet. Högskolan Dalarna

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

Abstract

Ett forskningsprojekt IMPOERS har startats för att följa en cohort sjuksköterskestudenter under implementering av OER. Detta är ett av de första mer systematiska projekten i Sverige om införande av OER. Några första preliminära resultat kommer att kunna presenteras vid NU2014,hösten 2014.

Bakgrund
Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Dalarna fick i januari 2013 utmärkelsen Excellent eLärande efter genomförd utvärdering av European Association of Distance Education Universities (EADTU). I samband med utmärkelsen vill man främja användning av Open Educational Resources (OER) för fördjupat lärande och för att studenterna härigenom ska kunna ta del av den främsta internationella forskningsfronten inom området och bli delaktiga i
internationella nätverk. OER är lärresurser som är tillgängliga på internet och fritt kan användas,kopieras och spridas och i många fall även bearbetas. En öppen digital lärresurs har en angivelse,eller upphovsrättslicens, som visar under vilka villkor den får användas, kopieras, spridas och bearbetas. UNESCO är en av de drivande organisationerna bakom OER rörelsen för att tillhanda hålla fri och öppen utbildning för alla. På senare år har pedagogiska fördelar lyfts fram i användningen av OER och forskning har visat att OER kan vara en stark driv för individualiserat och öppet fritt lärande. Trots att användingen av OER ökar kraftigt inom högre utbildning, inte minst internationellt, så finns det få studier som har belyst både effekter av införande av OER och själva implementeringsprocessen.

Projektet syftar till att beskriva hur och på vilket sätt OER kan genomföras och användas inom en sjuksköterskeutbildning. OER kommer att implementeras och effekter och genomförandeprocessen kommer att studeras. Detta kommer att genomföras genom en blandad metod med hjälp av enkäter, dagböcker och intervjuer. Specifika frågor som vi vill besvara:
Hur används OER?
När används OER?
Vilka OER används?
Hur etableras professionella nätverk för studenterna genom användning av OER?
På vilket sätt influeras kvaliteten i lärandet?

Metod
Vi kommer att implementera OER i en kurs inom programmet och följa dess effekter och processen att införa OER. Det kommer vi att göra genom mixad metod med hjälp av enkäter,dagboksanteckningar och intervjuer (narrativs).

Details

Authors
  • Elf Marie
  • Ebba Ossiannilsson
  • Maria Neljesjö
  • Monika Jansson
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Educational Sciences

Keywords

  • impoer, oer, open educational resources, oep, open edcuational practise kvalitet, sjukskötereskprogrammet
Original languageSwedish
Title of host publication[Host publication title missing]
PublisherNU2014 Umeå
Publication statusPublished - 2014
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes
EventNU2014: Nationell Utvecklingskonferens - Konferens för utveckling av högre utbildning - Umeå, Umeå, Sweden
Duration: 2014 Oct 82014 Oct 10
http://www.suhf.se/static/2014/nu2014/index.html

Conference

ConferenceNU2014
CountrySweden
CityUmeå
Period2014/10/082014/10/10
Internet address

Bibliographic note

Department affilation moved from v1000887 (CED - Centre for Educational Development) to v1000942 (Division for Higher Education Development) on 2016-03-31 08:48:46.