Internationell benchmarking av e-lärande

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Benchmarking är en själv-värderingsmetod som gör det möjligt för
organisationer att jämföra sig med andra gällande vissa prestanda- och
utförandeaspekter. Syftet är att finna goda exempel, sätt att förbättra nuvarande situation samt förstå i vilket tillstånd den egna organisationen befinner sig i vad gäller dessa aspekter. Benchmarking handlar om förändring för kvalitetsutveckling men också om
identifiering och genomförande av utvecklingsområden

Details

Authors
  • Ebba Ossiannilsson
  • Paul Bacsich
  • Margareta Hellström
  • Andreas Hedrén
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Educational Sciences
Original languageSwedish
Pages (from-to)6-7
JournalSVERDnytt
Issue number1
Publication statusPublished - 2012
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo

Bibliographic note

Department affilation moved from v1000887 (CED - Centre for Educational Development) to v1000942 (Division for Higher Education Development) on 2016-03-31 08:48:45.