Introduktion till konsekvensberäkningar. Några förenklade typfall

Research output: Book/ReportReport

Abstract

I dagens samhälle krävs i många fall genomförande av risk- och/eller konsekvensanalyser. Krav ställs dels från myndigheter och dels inom enskilda företag och organisationer. Här kommer endast konsekvensanalyser att behandlas. Anledningen till att genomföra en konsekvensanalys kan skifta. Som nämnts kan krav på en konsekvensalanys komma utifrån från myndigheter och dels kan en analys utföras för att ge ett företag underlag för åtgärdsplanering. Att göra en inventering av vilka risker som finns inom företaget och vilka konsekvenser dessa kan ge upphov till är ofta mycket lärorikt. Syftet med här nedan redovisat arbete är att på svenska ge en sammanställning över beräkningsmetoder som kan användas vid en konsekvensanalys för att göra uppskattningar med hjälp av handräkningsmetoder. I många fall är det tillräckligt att göra denna typ av beräkningar för att gå en uppfattning om storleken på konsekvenserna av ett oplanerat utsläpp. Vid omfattande analyser är det till stor hjälp att ha tillgång till något av de datorprogram för konsekvensberäkningar som finns på marknaden. Handräkningsmetoderna kan då utnyttjas som enkla kontrollinstrument av att man gett rätt indata till de beräkningsmodeller som finns i datorprogrammet. Exakt överensstämmelse får man naturligtvis inte mellan resultaten men en storleksjämförelse är ändå viktig. Sammanställningen innehåller material från ett antal, inom området, välkända referenser. Uppläggningen har gjorts så att i de fall materialet hämtats från orginalreferensen så anges denna i annat fall hänvisas till de generella referenser som finns angivna i referenslistan. Härledningar har genomgående utelämnats och för studier av dessa hänvisas till de generella referenserna. Det redovisade arbetet initierades av Länsstyrelsen i Malmöhus län av det under 1989 pågående RAM-projektet (Risk-Analys-Malmöhus-län). Delvis har arbetet utförst inom detta projekt och även till en del finansierats av RAM-projektet.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Building Technologies
  • Other Civil Engineering
Original languageSwedish
PublisherDepartment of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University
Number of pages64
Volume3068
Publication statusPublished - 1992
Publication categoryResearch

Publication series

NameLUTVDG/TVBB--3068--SE
Volume3068
ISSN (Print)1102-8246

Total downloads

No data available