Iscensätta barnperspektiv: Före, under och efter Barnahusbesök

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Bibtex

@phdthesis{a1d8e87d3b0e4ce0adecc33928a05018,
title = "Iscens{\"a}tta barnperspektiv: F{\"o}re, under och efter Barnahusbes{\"o}k",
abstract = "Barnahus syftar till att f{\"o}rb{\"a}ttra utredningar och samarbete mellan myndigheter n{\"a}r barn misst{\"a}nks ha varit utsatta f{\"o}r brott som misshandel eller sexuella {\"o}vergrepp. I Barnahus samverkar olika instanser som socialtj{\"a}nst, polis, {\aa}klagare, barnmedicin, r{\"a}ttsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri i en barnv{\"a}nlig milj{\"o}. I st{\"a}llet f{\"o}r att beh{\"o}va upprepa sin ber{\"a}ttelse f{\"o}r olika tj{\"a}nstem{\"a}n p{\aa} olika platser ska barn komma till en plats. I Barnahus tas barn emot f{\"o}r polisf{\"o}rh{\"o}r och st{\"o}d. Barn kommer till barnahus f{\"o}r f{\"o}rh{\"o}r tillsammans med sina f{\"o}r{\"a}ldrar eller v{\aa}rdnadshavare, men om dessa {\"a}r misst{\"a}nkta kan barnet kallas till f{\"o}rh{\"o}r utan deras vetskap eller samtycke. Tingsr{\"a}tten kan d{\aa} f{\"o}rordna en s{\"a}rskild f{\"o}retr{\"a}dare som kan samtycka till polisf{\"o}rh{\"o}r med barnet och/eller l{\"a}karunders{\"o}kning. Barnet kan d{\aa} h{\"a}mtas fr{\aa}n sin f{\"o}rskola eller skola till Barnahus f{\"o}r polisf{\"o}rh{\"o}r och en trygghetsperson, som en l{\"a}rare eller skolkurator, f{\"o}ljer med f{\"o}r att erbjuda barnet trygghet.I avhandlingen studeras och analyseras h{\"a}ndelser i samband med barns Barnahusbes{\"o}k f{\"o}r polisf{\"o}rh{\"o}r. F{\"o}rutom sj{\"a}lva bes{\"o}ket inkluderas h{\"a}ndelser f{\"o}re och efter bes{\"o}ket, till exempel n{\"a}r barn h{\"a}mtas till f{\"o}rh{\"o}r och {\aa}terv{\"a}nder efter{\aa}t. Fokus {\"a}r p{\aa} vad som h{\"a}nder p{\aa} olika platser och vid olika tidpunkter samt vid f{\"o}rflyttning mellan dessa. Intervjuer med barn (n=8), f{\"o}r{\"a}ldrar (n=15) och trygghetspersoner (n=16) har genomf{\"o}rts. I analysen anv{\"a}nds dramaturgiskt perspektiv med teoretiska begrepp och f{\"o}rflyttning mellan roller (micro role transitions). Resultaten visar att barn, f{\"o}r{\"a}ldrar och trygghetspersoner s{\"a}llan k{\"a}nner till Barnahus f{\"o}re bes{\"o}ket. Trygghetspersonen f{\"o}rv{\"a}ntas erbjuda barnet trygghet i en ny och ok{\"a}nd situation. N{\"a}r barn kallades till f{\"o}rh{\"o}r och h{\"a}mtades fr{\aa}n f{\"o}rskolan eller skolan var de inte delaktiga och fick inte veta vad som skulle h{\"a}nda. Barnahuset {\"a}r iscensatt och anpassat f{\"o}r barn. Under Barnahusbes{\"o}ket f{\"o}rv{\"a}ntas barnet agera under sj{\"a}lva f{\"o}rh{\"o}ret. Barn som inte bed{\"o}ms vara i behov av omedelbart skydd kan l{\"a}mna Barnahus efter f{\"o}rh{\"o}ret utan att veta vad som h{\"a}nder h{\"a}rn{\"a}st. Barnet och dess trygghetsperson {\aa}terv{\"a}nder till en vanlig dag i f{\"o}rskolan eller skolan och sina ordinarie roller som elev och l{\"a}rare. F{\"o}rv{\"a}ntningarna p{\aa} barnet, trygghetspersonen och deras relation f{\"o}r{\"a}ndras mellan platser och vid f{\"o}rflyttning. Barn kan m{\"o}ta motstridiga f{\"o}rv{\"a}ntningar under processen, till exempel avseende att s{\"a}ga sanningen eller anv{\"a}nda vita l{\"o}gner. Det finns ett st{\"a}ndigt n{\"a}rvarande sp{\"a}nningsf{\"o}rh{\aa}llande mellan synen p{\aa} barn som delaktiga akt{\"o}rer och som barn i behov av skydd. F{\"o}rv{\"a}ntningarna f{\"o}r{\"a}ndras i f{\"o}rh{\aa}llande till tid och plats avseende n{\"a}r barn f{\"o}rv{\"a}ntas vara delaktiga och agera eller vara mer passiva. M{\"o}ten f{\"o}re, under och efter Barnahusbes{\"o}k st{\"a}ller krav p{\aa} flexibilitet i f{\"o}rh{\aa}llande till varje barn. ",
keywords = "Barnahus, barnperspektiv, barn som brottsoffer, trygghetspersoner, iscens{\"a}ttning, f{\"o}rflyttning mellan roller, Barnahus, child perspective, children as crime victims, support persons (trygghetspersoner), staging, micro role transitions",
author = "Maria Kl{\"a}fverud",
note = "Defence details Datum: 2021-06-18 Tid: 10:15 Plats: Online, m{\"o}tesl{\"a}nk: https://lu-se.zoom.us/j/65815780740 Fakultetsopponent Namn: H{\"o}jer, Ingrid Titel: Professor Tillh{\"o}righet: G{\"o}teborgs universitet ---",
year = "2021",
language = "svenska",
series = "Lund Dissertations in Social Work",
publisher = "Lunds Universitet - University of Lund",
number = "62",

}