Jord: mylla, mark och makt

Research output: Book/ReportBook

Bibtex

@book{9ef040b9c84f4c089a3a5f3810e651dc,
title = "Jord: mylla, mark och makt",
abstract = "V{\aa}ra jordar {\"a}r basen f{\"o}r en h{\aa}llbar matproduktion. Vi har tagit jorden och jordarna f{\"o}r sj{\"a}lvklara men jordens h{\"a}lsa {\"a}r en garanti f{\"o}r framtiden. Jorden vi trampar p{\aa} {\"a}r av st{\"o}rsta vikt f{\"o}r allt levande p{\aa} land. Med tanke p{\aa} den alarmerande hastighet med vilken v{\"a}rldens jordar h{\aa}ller p{\aa} att f{\"o}rst{\"o}ras {\"a}r det viktigt att f{\"a}sta uppm{\"a}rksamheten p{\aa} jord som en v{\"a}rdefull resurs som m{\aa}ste bevaras och utnyttjas skonsamt.M{\"a}nniskans historia har varit beroende av hur vi sk{\"o}tt eller missk{\"o}tt v{\aa}ra jordar. V{\aa}ra jordar {\"a}r dock s{\aa} mycket mer {\"a}n den geologiska och biologiska sf{\"a}ren. Jord {\"a}r ocks{\aa} ett laddat begrepp. Jorden bevarar sp{\aa}ren efter tidens fl{\"o}de och ber{\"a}ttar med sina p{\aa} m{\aa}nga st{\"a}llen tjocka kulturlager. Den {\"a}r ett arkiv {\"o}ver m{\"a}nniskans historia och utveckling.Jordens b{\"o}rdighet har varit grunden f{\"o}r alla stora kulturer p{\aa} v{\aa}r planet, och krig har utk{\"a}mpats f{\"o}r att m{\"a}tta hungern efter b{\"o}rdig jord. Under millennierna har jorden haft en stor symbolisk betydelse, Av jord {\"a}r du kommen och fosterjorden {\"a}r uttryck som visar det laddade v{\"a}rdet som jorden och myllan har. Att {\"a}ga och bruka sin egen jord har under alla tider varit en drivkraft hos m{\"a}nniskan.Vi lever i m{\"a}nniskans tidevarv, Antropocen, och i dag {\"a}r det vi som styr jordens naturgeografi. {\"A}r det en slump att r{\"a}dda v{\aa}ra sj{\"a}lar, Save Our Souls (S.O.S.), l{\aa}ter s{\aa} lika r{\"a}dda v{\aa}ra jordar, Save our Soils? Ande och materia {\"a}r n{\"a}ra f{\"o}rbundna och att r{\"a}dda den v{\"a}rdefulla jorden bidrar ocks{\aa} till att r{\"a}dda oss sj{\"a}lva. {\"A}r det ocks{\aa} en slump att den jorden vi odlar i {\"a}r homonym till planeten Jorden vi bor p{\aa} n{\"a}r den astronomiskt korrekta termen egentligen {\"a}r planeten Tellus?Med denna ess{\"a}antologi vill vi belysa komplexiteten i begreppet jord och hur dess betydelse genomsyrar hela v{\aa}r tillvaro. Den {\"a}r ett m{\"o}te mellan humaniora, naturvetenskap och agrikultur och syftar till att {\"o}ka kunskapen och f{\"o}rst{\aa}elsen om v{\aa}r sk{\"o}na och sk{\"o}ra jord.",
author = "{von Bothmer}, Roland and Eivor Bucht and Urban Emanuelsson and Torbj{\"o}rn Fagerstr{\"o}m and Jonas Frykman and Bengt Hansson and Leif Johansson and Martin Lind and {Cajsa S}, Lund and Tomas Lundborg and Erland M{\aa}rald and Cecila Nelson and Olsson, {Sven-Olle R.} and Martin Ragnar and Sven Rosborn and H{\aa}kan Wallander",
year = "2017",
month = "8",
language = "svenska",
isbn = "9789187935770",
publisher = "Fri tanke f{\"o}rlag",

}