Jordbruk

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

Abstract

I Skåne kan klimatförändringarna förbättra förutsättningarna för produktion av grödor och annan biomassa via förlängd växtsäsong och ökad tillväxt. Samtidigt ökar dock risker för skador, sjukdomar och insektsangrepp.

En intensifiering av jordbruk för att ta vara på ökad produktionspotential och för att möta ett ökat behov av biomassa riskerar att förvärra problem som redan finns när det gäller förlust av biologisk mångfald, utsläpp av växthusgaser, läckage av näringsämnen och bekämpningsmedel samt fragmentering och degenerering av naturliga habitat.

Förebyggande arbete för att stärka ekosystemtjänster kopplade till skadedjursreglering, vattenreglering, klimatreglering och minskat kväveläckage förbättrar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar produktion.

Jordbruket i Sverige regleras till stor del av EUs jordbrukspolitik, men frågor om skyddande och bevarande av ekosystemtjänster och biologisk mångfald har en tydlig lokal och regional prägel.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Earth and Related Environmental Sciences

Keywords

  • Jordbruk, ekosystemtjänster, Skåne, klimatanpassning, klimatförändring, klimat
Original languageSwedish
Title of host publicationKlimatsäkrat Skåne
EditorsMarianne Hall, Emma Lund, Markku Rummukainen
PublisherCentrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet
Pages91-108
Volume2
ISBN (Print)978-91-981577-4-1
Publication statusPublished - 2015
Publication categoryResearch

Publication series

Name
Volume2