Juridifiering som institutionell förändring. Om mötet mellan straffrätt och socialrätt vid interorganisatorisk samverkan

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Denna artikel handlar om vad som sker i mötet mellan straffrätt och socialrätt vid interorganisatorisk samverkan i en kontext av barnahus - där socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polis- och åklagarmyndigheter samverkar under ett gemensamt tak kring utredningar av misstänkta brott mot barn. Utifrån ett rättssociologiskt institutionellt perspektiv presenteras och vidareutvecklas förståelsen för juridifieringen som institutionell förändring till följd av samverkan. Särskilt fokus riktas mot institutionella spänningsförhållanden och normkonflikter, samt rättens betydelse för de processer och förhandlingar som tar form genom samverkan utifrån två motstridiga beslutslogiker - en normrationell straffrättslig logik och en målrationell socialrättslig behandlingslogik. Artikeln syftar till att öka förståelsen för hur både formella och informella strukturer, processer och maktspel påverkar rättens innehåll, liksom det påvisade tolkningsföreträdet för den straffrättsliga logiken framför behandlingslogiken - med andra ord juridifieringen.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law and Society
  • Social Work

Keywords

  • socialrätt, straffrätt, juridifiering, samverkan, barnahus, institutionella logiker, institutionell förändring, makt, målrationalitet, normrationalitet, intresseavvägning
Translated title of the contributionJuridification as institutional change
Original languageSwedish
Pages (from-to)38-59
JournalRetfærd: Nordisk juridisk tidsskrift
Volume34:4
Issue number135
Publication statusPublished - 2011
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes

Total downloads

No data available