Kärleksaffären: Kvinnor och köpenskap i kustens kommers

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Bibtex

@phdthesis{fc1f7bc7bd0b45bca00d642a36303c7e,
title = "K{\"a}rleksaff{\"a}ren: Kvinnor och k{\"o}penskap i kustens kommers",
abstract = "Det h{\"a}r {\"a}r en avhandling om livsstilsbutiker och de handlare som driver dem. Livsstilsbutiker {\"a}r aff{\"a}rer d{\"a}r olika produkter och tj{\"a}nster erbjuds och gestaltas som helhetskoncept, ofta med hj{\"a}lp av atmosf{\"a}rskapande estetik. Med syftet att f{\"o}rst{\aa} hur livsstil g{\"o}rs till handelsf{\"o}retagande beskriver och analyserar denna narrativa etnografi ber{\"a}ttelser om och fr{\aa}n livsstilsbutiker. Med utg{\aa}ngspunkt i Pierre Bourdieus f{\"a}ltteori f{\"o}rest{\"a}ller jag mig livsstilsbutiker som ett omr{\aa}de p{\aa} k{\"o}penskapens f{\"a}lt d{\"a}r handlare, kunder, leverant{\"o}rer och media samlas kring och f{\"o}rhandlar specifika f{\"o}rest{\"a}llningar och praktiker. Tanken om handlaren som en del i ett st{\"o}rre sammanhang d{\"a}r formerna och idealen f{\"o}r hennes verksamhet f{\"o}rhandlas fungerar som en viktig utg{\aa}ngspunkt f{\"o}r att se och f{\"o}rst{\aa} de ordningar som organiserar livsstilsbutiker och de kollektiva och symboliska strukturer som formar dem.Genom att placera livsstilsbutiker i ett socialt och kulturellt sammanhang {\"a}r min m{\aa}ls{\"a}ttning att belysa och problematisera dessa aff{\"a}rer som samtida fenomen och bidra till utveckling av det v{\"a}xande forskningsf{\"a}lt som kallas estetiskt arbete (aesthetic labour eller aesthetic work). Gemensamt f{\"o}r detta f{\"a}lt {\"a}r utg{\aa}ngspunkten att estetik utg{\"o}r en livsstilsmark{\"o}r som kan ge status och f{\"o}rdelar {\aa}t f{\"o}retag och organisationer. Ber{\"a}ttelserna om och fr{\aa}n livsstilsbutiker pekar p{\aa} flera kunskapsluckor inom f{\"a}ltet. De gestaltningspraktiker som jag identifierar och diskuterar {\"o}ppnar f{\"o}r en bredare f{\"o}rst{\aa}else av estetiskt arbete d{\"a}r hanteringen och iscens{\"a}ttningen av ting, b{\aa}de fysiskt och genom hur de skildras och framst{\"a}lls, kan inkluderas. I den tolkning som f{\"o}resl{\aa}s h{\"a}r f{\"o}rst{\aa}s estetiskt arbete som materiella och narrativa iscens{\"a}ttningspraktiker d{\"a}r ting arrangeras och framst{\"a}lls f{\"o}r att {\"o}verensst{\"a}mma med en viss estetik eller efterstr{\"a}vat uttryck. Det h{\"a}r s{\"a}ttet att f{\"o}rst{\aa} och anv{\"a}nda estetiskt arbete tillf{\"o}r fler dimensioner till begreppet, som hittills begr{\"a}nsats till f{\"o}rkroppsligade bek{\"o}nade och klasskodade f{\"a}rdigheter.",
keywords = "aesthetic work, Bourdieu, femininity, gender, retail, service studies, estetiskt arbete, Bourdieu, feminitet, genus, handel, tj{\"a}nstevetenskap",
author = "{de Wit Sandstr{\"o}m}, Ida",
note = "Defence details Date: 2018-12-07 Time: 13:15 Place: sal U 203, Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2, Helsingborg External reviewer(s) Name: Kaijser, Lars Title: Docent Affiliation: Stockholms universitet ---",
year = "2018",
month = "11",
day = "13",
language = "svenska",
isbn = "978-91-7061-278-7",
publisher = "Makadam f{\"o}rlag",
school = "Institutionen f{\"o}r service management och tj{\"a}nstevetenskap",

}