Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund

Research output: Book/ReportReport

More filtering options
  1. Collective Bargaining in Europe

    Anders Kjellberg, Jeremy Waddington, Kurt Vandaele & Torsten Müller

    2016/03/012019/06/30

    Project: Research