Kommunala koncerner: En studie av bolagsstrukturer, budgetar och ägardirektiv

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Utvecklingen mot mer komplicerade kommunala koncerner förändrar förutsättningarna för och ställer andra krav på kommunal koncernstyrning. Syftet med denna studie är att kartlägga dels hur de kommunala koncernerna i Skånes kommuner är strukturerade, dels hur den formella styrningen av dessa koncerner är utformad. Fokus är på andra organisationsformer i den kommunala koncernen än nämnds- och förvaltningsorganisationen, särskilt bolag och kommunalförbund. Rapporten har delats in i två delar: Koncernstrukturer och Styrdokument.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Business Administration
Original languageSwedish
Number of pages45
Publication statusPublished - 2020
Publication categoryResearch

Publication series

NameKEFUs skriftserie
PublisherKEFU Skåne. Ekonomihögskolan, Lunds universitet
No.2020:1
ISSN (Print)1102-8483

Total downloads

No data available