Kommunala koncerner: En studie av bolagsstrukturer, budgetar och ägardirektiv

Research output: Book/ReportReport

Bibtex

@book{058c976100ce415ab31c162e795888d0,
title = "Kommunala koncerner: En studie av bolagsstrukturer, budgetar och {\"a}gardirektiv ",
abstract = "Utvecklingen mot mer komplicerade kommunala koncerner f{\"o}r{\"a}ndrar f{\"o}ruts{\"a}ttningarna f{\"o}r och st{\"a}ller andra krav p{\aa} kommunal koncernstyrning. Syftet med denna studie {\"a}r att kartl{\"a}gga dels hur de kommunala koncernerna i Sk{\aa}nes kommuner {\"a}r strukturerade, dels hur den formella styrningen av dessa koncerner {\"a}r utformad. Fokus {\"a}r p{\aa} andra organisationsformer i den kommunala koncernen {\"a}n n{\"a}mnds- och f{\"o}rvaltningsorganisationen, s{\"a}rskilt bolag och kommunalf{\"o}rbund. Rapporten har delats in i tv{\aa} delar: Koncernstrukturer och Styrdokument.",
author = "J{\"o}rgen Carlsson and Mattias Haraldsson and Niklas Sandell",
year = "2020",
language = "svenska",
series = "KEFUs skriftserie",
publisher = "KEFU Sk{\aa}ne. Ekonomih{\"o}gskolan, Lunds universitet",
number = "2020:1",

}