Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

More filtering options