Kränkningar, trakasserier och hot på nätet. Delrapport till Ungdomsstyrelsen med fokus på kvantitativ kartläggning.

Research output: Book/ReportReport

Bibtex

@book{563a377edf7e466799a622e2029f1d69,
title = "Kr{\"a}nkningar, trakasserier och hot p{\aa} n{\"a}tet. Delrapport till Ungdomsstyrelsen med fokus p{\aa} kvantitativ kartl{\"a}ggning.",
abstract = "Den h{\"a}r delrapporten utg{\aa}r fr{\aa}n empirisk data som samlats in inom ramen f{\"o}r det r{\"a}ttssociologiska forskningsprojektet Kr{\"a}nkningar i en digital kontext som finansieras av Brottsofferfonden. Bearbetningen har genomf{\"o}rts av M{\aa}ns Svensson (projektansvarig) och Karl Dahlstrand, b{\aa}da verksamma vid R{\"a}ttssociologiska institutionen vid Lunds universitet. Rapporten har sammanst{\"a}llts p{\aa} uppdrag av Ungdomsstyrelsen och skall utg{\"o}ra ett kunskapsunderlag till myndighetens regeringsuppdrag (U2013/4492/UC) Uppdrag att genomf{\"o}ra insatser mot kr{\"a}nkningar, trakasserier och hot via internet och andra interaktiva medier.",
keywords = "kriminologi, r{\"a}ttssociologi, straffr{\"a}tt, ungdomar, Kr{\"a}nkningar p{\aa} n{\"a}tet, cybernormer, normer",
author = "M{\aa}ns Svensson and Karl Dahlstrand",
year = "2013",
language = "svenska",
publisher = "R{\"a}ttssociologiska institutionen Lunds universitet",

}