Kulturmiljöer i odlingslandskapet – hur kan de bevaras?

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kulturmiljöer som historiska byggnader, stenmurar, diken och alléer är värdefulla delar av vårt kulturarv. Om miljöerna ska bevaras krävs att ersättningen för skötsel av dem är så pass attraktiv att många väljer att ansluta sig. Förutom nivån på den ekonomiska ersättningen finns en rad faktorer som spelar roll för viljan att ansluta sig, och vissa av dessa kan stimuleras av så kallad nudging.
Denna studie visar att förenkling är centralt samt att det är viktigt att det är lätt-att-göra-rätt för jordbrukaren. Även den sociala normen, dvs. vad andra gör, kan påverka jordbrukarens beslut. Ersättningens nivå är dock även den betydelsefull; med en ersättningsnivå som upplevs som skälig kan andra faktorer för ökad anslutning få större effekt.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Economics
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherAgriFood Economics Centre
Number of pages17
Publication statusPublished - 2019 Apr 10
Publication categoryPopular science

Total downloads

No data available