Kunskapssammanställning om sprutfria kantzoner

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Det finns en rad anledningar till varför ett allt intensivare brukande av
jordbrukslandskapen i många industrialiserade länder, t.ex. i Europa, lett till att den
biologiska mångfalden minskat. Även om förlusten av mer eller mindre naturliga habitat är en viktig orsak till den minskade mångfalden, har den biologiska
mångfalden påverkats starkt av intensivare odling på fälten. En viktig orsak till detta
är användandet av växtskyddsmedel.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Ecology
  • Agricultural Science, Forestry and Fisheries
Original languageSwedish
Commissioning bodystiftelsen världsnaturfonden WWF
Number of pages17
Publication statusPublished - 2016 Mar 30
Publication categoryResearch