KUSTORDLISTAN.SE – EN ENG-SWE-ENG KUSTORDLISTA FÖR INGENJÖRER OCH PLANERARE

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Enligt författarnas mångåriga erfarenhet från kustprojekt runt om i Sverige föreligger ett stort behov av en förbättrad terminologi på svenska vad gäller ingenjörsmässiga frågeställningar och planering av kustområden.
Föreliggande artikel presenterar således en engelsk-svensk ordlista, inklusive förklarande kommentarer, med syfte att klargöra en lång rad ord och uttryck. Denna finns också att tillgå på nätet på kustordlistan.se i en mera
’levande’ version som kommer att uppdateras efterhand som behov uppstår. På kustordlistan.se finns också en svensk-engelsk version av ordlistan. Såväl den engelsk-svenska som den svensk-engelska ordlistan riktar sig till en svensktalande läsare i det att förklaringarna ges på svenska oavsett om tabellen avser översättning från svenska
till engelska eller tvärt om. Den svensk-engelska ordlistan kan således både användas i syfte att hitta motsvarande
engelska ord för en känd svensk kustterm och för att förstå innebörden av en svensk kustterm.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Engineering and Technology

Keywords

Original languageSwedish
Pages (from-to)79-90
JournalVatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research
Publication statusPublished - 2016
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo