Kvalitet i distansutbildning

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

Abstract

En tredjedel av Sveriges högskolestudenter studerar idag på distans. SCB genomförde därför 2012 studien - Distansutbildning på högskolan, med syfte att kartlägga studenters avsikter, attityder, samt den upplevda kvaliteten av distansutbildningen. Resultatet visade att:

Studenter är nöjda
Intresset för ämnet är avgörande
Flertalet avser inte att slutföra distanskursen
Distansstudier är en bisyssla
Distansstudenter är inte nybörjarstudenter
Helt nätbaserade kurser är vanligast
Distansprogramstudenter är flitigast lärcentrumbesökare
Merparten är kvinnor
Distansstudier väljs för att det passar livssituationen

Lunds universitet bearbetade under 2012/2013 i särskild ordning sitt material. De nationella resultaten överensstämmer väl. Distansstudenterna, såväl vid Lunds universitet som i riket, angav kritiskt tänkande och problemlösning som färdigheter vilka utvecklats genom utbildningen, vilket inte påvisats i tidigare studier.

Studenter vid Lunds universitet anger att avsikten med studierna i huvudsak är: intresse för ämnet (70 procent), att utbilda sig till ett yrke/examen (22 procent), att öka chanserna att få arbete/annat arbete (20 procent), samt att fortbilda sig inom nuvarande arbete (18 procent).

Det framhölls att distansutbildning är enda möjligheten till högskolestudier. Ökad flexibilitet för den enskilde i hennes/hans livssituation uttrycktes. Lärarnas kompetens, tillgänglighet och närvaro, samt förmåga att stimulera, främja och utnyttja nätets fulla potentialer anses viktigt för att kursen ska hålla god kvalitet. Kursdesign, examination och transperens anges som viktigt för att själv kunna ta kontroll. Den främsta anledningen till varför kursen inte avslutades var att intentionen inte fanns från början, men kunde också vara direkt förknippade med kursen som sådan, såsom pedagogiska, tekniska eller administrativa dilemman.

Sammanfattningsvis:
Det förekom lite samarbete och interaktion
Distansstudierna utvecklar kritiskt tänkande och förmåga till problemlösning
Intresset för ämnet och bildningsperspektivet är avgörande
Låg grad av samarbete och färdighetsträning i muntliga presentationer
Missnöje förelåg vad gäller studiesocialt stöd och påverkansmöjligheter
Motivationsskapande incitament för att fullfölja kurs krävs
Pedagogisk, teknisk och administrativ utveckling, förnyelse och kompetens är önskvärt
Större flexibilitet, transperens och närvaro från lärare var önskvärt

Resultatet visar på utvecklingspotentialer för att passa den enskildes situation och möjligheter. Tillfredsställelsen skulle kunna öka och därmed förutsättningarna för att slutföra kursen. Resultatet visar på behov av metodutveckling avseende kvalitetetsarbete och implementering av idag välkända kritiska kvalitetsområden för distansutbildning, såsom t.ex. flexibilitet, individualisering, kursdesign, interaktivitet, motivation, närvaro av lärare och medstudenter, självständighet, tillgänglighet samt transparens. Andra utvecklingsmöjligheter rör pedagogik och teknik för lärande i en digitaliserad värld, samt organisation, infrastruktur, genomförande och kvalitetsutveckling.

Details

Authors
  • Ebba Ossiannilsson
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Educational Sciences

Keywords

  • elärande, kvalitet, sc, lunds universitet, flexibilitet, interaktivitet, tillgänglighet, transparans, närvaro
Original languageSwedish
Title of host publication[Host publication title missing]
PublisherNU2014 Umeå
Publication statusPublished - 2014
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes
EventNU2014: Nationell Utvecklingskonferens - Konferens för utveckling av högre utbildning - Umeå, Umeå, Sweden
Duration: 2014 Oct 82014 Oct 10
http://www.suhf.se/static/2014/nu2014/index.html

Conference

ConferenceNU2014
CountrySweden
CityUmeå
Period2014/10/082014/10/10
Internet address

Bibliographic note

Department affilation moved from v1000887 (CED - Centre for Educational Development) to v1000942 (Division for Higher Education Development) on 2016-03-31 08:48:46.