Kvinnligt klosterliv i Sverige och Norden: En motkultur i det moderna samhället

Research output: Book/ReportAnthology (editor)

Abstract

Ordenssystrarna spelade en viktig roll i den katolska kyrkans återetablering i de nordiska länderna från mitten av 1800-talet och framåt. Denna återetablering mötte ett starkt motstånd i dåtidens nordiska samhälle, och fortfarande i början av 1960-talet framställdes katolicismen i allmänhet och klosterkommuniteterna i synnerhet som ett reellt hot mot nordisk identitet och nordiska värderingar. Också det religiösa kommunitetsliv som under 1900-talet växte fram inom Svenska kyrkan betraktades till en början med misstänksamhet. Vad berodde detta motstånd på? Vilken betydelse har de kvinnliga ordnarna och kommuniteterna spelat i detta sammanhang? Och på vilket sätt har de påverkat de interkonfessionella relationerna? Dessa frågor tas upp i denna antologi, vilken belyser det kvinnliga ordenslivet, dess funktioner och spiritualitet samt förändringar över tid. Det kvinnliga klosterlivet framträder här som en alternativ livsform - som en kvinnlig motkultur i det moderna samhället.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • History

Keywords

  • Klosterliv, motkultur, katolsk mission, Luthersk kontra katolsk kallaleselära, birgittasystrar, josefsystrar, dominikansystrar, protestantiska mariadöttrar, systraskapets ecklesiologi, alternativ feminism
Original languageSwedish
PublisherCatholica
Number of pages282
ISBN (Print)91-86420-05-5
Publication statusPublished - 2005
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo