Lärlingsutbildning - i skärningspunkten mellan kompetensförsörjning och socialpolitik

Research output: Book/ReportBook

Bibtex

@book{7be2c7d10f9247d1bd13b639c711b5be,
title = "L{\"a}rlingsutbildning - i sk{\"a}rningspunkten mellan kompetensf{\"o}rs{\"o}rjning och socialpolitik",
abstract = "L{\"a}rlingsutbildningen v{\"a}cker allt st{\"o}rre intresse b{\aa}de i Sverige och i andra europeiska l{\"a}nder. I boken fokuseras svenska erfarenheter och initiativ p{\aa} l{\"a}rlingsutbildningsomr{\aa}det mot bakgrund av forskning p{\aa} omr{\aa}det och erfarenheter av l{\"a}rlingsutbildning i Danmark, Norge, Nederl{\"a}nderna, England och Tyskland. Boken utg{\aa}r fr{\aa}n f{\"o}ljande huvudfr{\aa}ga: vilka {\"a}r f{\"o}ruts{\"a}ttningar f{\"o}r att etablera en omfattande l{\"a}rlingsutbildning i Sverige? Erfarenheterna fr{\aa}n l{\"a}rlingsl{\"a}nderna visar att det ofta kr{\"a}vs l{\aa}ngtg{\aa}ende regleringar f{\"o}r att skapa f{\"o}ruts{\"a}ttningar f{\"o}r samverkan och f{\"o}r att reducera de risker som annars h{\"a}mmar enskilda f{\"o}retags beredskap att rekrytera och utbilda l{\"a}rlingar. F{\"o}r att st{\"a}rka de institutionella f{\"o}ruts{\"a}ttningarna f{\"o}r l{\"a}rlingsutbildning i Sverige borde mer av parts- och branschsamverkan uppmuntras. De nationella programr{\aa}den b{\"o}r f{\aa} beslutande funktioner n{\"a}r det g{\"a}ller programmens {\"a}mnesplaner och kurser. Olika parter b{\"o}r ha ett gemensamt ansvar f{\"o}r att lyfta yrkesutbildning som positivt och utvecklande, inte bara f{\"o}r n{\"a}ringslivet utan f{\"o}r individen och det demokratiska samh{\"a}llssystemet. Ska intresset f{\"o}r utbildningen {\"o}ka, f{\"o}ruts{\"a}tts effektivare insatser i form av studie- och yrkesv{\"a}gledning i grundskolan. Ett nytt {\"a}mne b{\"o}r introduceras f{\"o}r grundskolans elever i {\aa}rskurs {\aa}tta och nio: arbetslivskunskap. Boken avslutas med ett f{\"o}rslag att inf{\"o}ra en utbildningsgaranti f{\"o}r att erbjuda utbildningsm{\"o}jligheter f{\"o}r arbetsl{\"o}sa unga utan relevant yrkesutbildning och f{\"o}r ungdomar som inte har lyckats fullborda en grundskole- eller gymnasieutbildning.",
keywords = "utbildningsgaranti, arbetslivskunskap, studie- och yrkesv{\"a}gledning, n{\"a}ringsliv, yrkesutbildning, kurser, {\"a}mnesplaner, nationella programr{\aa}d, branschsamverkan, partssamverkan, institutionella f{\"o}ruts{\"a}ttningarna, rekrytera, risker, samverkan, reglering, arbetsmarknadsetablering, Tyskland, England, Nederl{\"a}nderna, Norge, Danmark, l{\"a}rlingsutbildning, Sverige, arbetsl{\"o}sa unga, ungdomsarbetsl{\"o}shet, grundskola, gymnasieutbildning, kompetensf{\"o}rs{\"o}rjning, socialpolitik, kvalificerad arbetskraft.",
author = "Alexandru Panican and Jonas Olofsson",
year = "2015",
language = "svenska",
isbn = "978-91-7623-055-8",
volume = "2015:1",
series = "Research Reports in Social Work",
publisher = "Socialh{\"o}gskolan, Lunds universitet",
number = "1",

}