Läsförståelse i alla ämnen (ämnesspecifik text: matematik)

Research output: Other contributionMiscellaneous

Bibtex

@misc{33ccdc857e6b48fca233822fb7a86838,
title = "L{\"a}sf{\"o}rst{\aa}else i alla {\"a}mnen ({\"a}mnesspecifik text: matematik)",
abstract = "Matematik{\"a}mnets texter st{\"a}ller h{\"o}ga krav p{\aa} elevernas l{\"a}skompetens b{\aa}de n{\"a}r det g{\"a}ller avkodning och f{\"o}rst{\aa}else. Detta inneb{\"a}r en extra utmaning f{\"o}r nyanl{\"a}nda elever. Det finns olika exempel p{\aa} st{\"o}ttning som kan ge nyanl{\"a}nda elever m{\"o}jlighet att f{\"o}rdjupa sina {\"a}mneskunskaper i matematik samtidigt som de st{\"a}rker sitt svenska skolspr{\aa}k och {\"a}mnesspr{\aa}k. N{\aa}gra exempel {\"a}r l{\"a}sstrategier f{\"o}re, under och efter l{\"a}sning, visualisering av inneh{\aa}llet, {\"a}mnes{\"o}verskridande samarbete samt att l{\aa}ta eleverna ta hj{\"a}lp av sitt starkaste spr{\aa}k.",
keywords = "nyanl{\"a}nda elever, matematik, spr{\aa}kinl{\"a}rning, spr{\aa}kutveckling",
author = "Johanna Karlsson and Malin Christersson",
note = "Artikeln {\"a}r publicerad p{\aa} Skolverkets fortbildningsportal, L{\"a}rportalen.",
year = "2019",
month = dec,
day = "1",
language = "svenska",
publisher = "Skolverket",
type = "Other",

}