Livet som figur : om självbiografiskt minne och metaforer

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Bibtex

@phdthesis{4e116e3409a94b4bac167fbdc8133ac4,
title = "Livet som figur : om sj{\"a}lvbiografiskt minne och metaforer",
abstract = "Popular Abstract in Swedish Centralt i avhandlingen {\"a}r sj{\"a}lvbiografiskt minne och metaforer. Tre hypoteser framf{\"o}rs: (1) Den dikotomisering av deklarativa l{\aa}ngtidsminnet som Tulving f{\"o}reslagit {\"a}r inte tillr{\"a}cklig f{\"o}r att f{\"o}rklara sj{\"a}lvbiografiskt minne. Ist{\"a}llet f{\"o}resl{\aa}s en alternativ modell d{\"a}r semantiskt och sj{\"a}lvbiografiskt minne {\"o}verlappar varandra och d{\"a}r {\aa}terupplevelseminnet uppfattas som en mental ”natural kind”. Av detta sk{\"a}l har Conways teori The Self-memory System presenterats. (2) Den narrativa f{\"o}rm{\aa}gan och sj{\"a}lvmedvetandet {\"a}r ouppl{\"o}sligen f{\"o}renade med varandra. Drivna av intentionalitet skapar b{\aa}da mening och b{\aa}da karakt{\"a}riseras av en ”dubbel kronologi”. (3) Ett antal metaforiska f{\"o}rest{\"a}llningsscheman, s{\"a}rskilt KRAFT och BALANS, {\"a}r centrala i det sj{\"a}lvbiografiska minnet och sj{\"a}lvmedvetandet. De metoder som anv{\"a}nds f{\"o}r att unders{\"o}ka den tredje hypotesen {\"a}r, dels intervjuer d{\"a}r m{\"a}nniskors livsber{\"a}ttelser studeras, dels psykologiska experiment. Den lingvistiska analysen av livsber{\"a}ttelserna visar att s{\"a}rskilda metaforiska f{\"o}rest{\"a}llningsscheman {\"a}r centrala: V{\"A}G, UPP/NER, LJUS/M{\"O}RKER, BEH{\AA}LLARE, KRAFT och BALANS. F{\"o}rest{\"a}llningsschemat BALANS betraktas som attraktor i det sj{\"a}lvorgansierande system som sj{\"a}lvet utg{\"o}r och d{\"a}rf{\"o}r {\"a}r BALANS och KRAFT av s{\"a}rskild betydelse f{\"o}r individen. Ytterligare en orsak till att KRAFT har stor betydelse {\"a}r att emotioner {\"a}r viktiga f{\"o}r m{\"a}nniskor, och KRAFT {\"a}r huvudmetafor f{\"o}r emotioner. F{\"o}r att pr{\"o}va hypotesen att kraftmetaforiska ord har s{\"a}rskild betydelse har experiment med lexikalt beslutsfattande (lexical decison task) genomf{\"o}rsts. Ett arkivexperiment, d{\"a}r The English Lexicon Project anv{\"a}nts, visar vidare att kraftmetaforiska ord har signifikant kortare reaktionstider j{\"a}mf{\"o}rt med andra ord med samma prediktorer.",
keywords = "lexical decision task, image schema, force dynamics, cognitive semantics, Autobiographical memory, balance, life story, metaphor, narrative",
author = "{Bredefeldt {\"O}hman}, Monika",
note = "Defence details Date: 2009-02-14 Time: 13:00 Place: Sal 104, Kungshuset, Lundag{\aa}rd, Lund External reviewer(s) Name: Magnusson, Ulf Title: Prof em Affiliation: Lule{\aa} tekniska universitet --- Author's e-mail address: monica.bredefeldt.ohman@hkr.se",
year = "2009",
language = "svenska",
isbn = "978-91-977380-5-7",
series = "Lund University Cognitive Studies",
school = "Kognitionsvetenskap",

}