Livsdugliga data i gränslandet mellan vård, styrdokument och teknik

Research output: Contribution to journalArticle

Bibtex

@article{83a1ce7083464158ae6f8564b41c0225,
title = "Livsdugliga data i gr{\"a}nslandet mellan v{\aa}rd, styrdokument och teknik",
abstract = "Biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning har visat hur infrastruk-turer och data inte {\"a}r neutrala utan bidrar till att forma b{\aa}de det som de re-presenterar och sammanhangen d{\"a}r de anv{\"a}nds. Vi utg{\aa}r fr{\aa}n dessa insik-ter och diskuterar i artikeln en nyhetsrapportering fr{\aa}n november 2015 som handlade om en eventuell f{\"o}r{\"a}ndring av abortgr{\"a}nsen i Sverige. Registerda-ta fr{\aa}n Svenskt Neonatalt kvalitetsregister, ett av {\"o}ver 80 svenska nationella kvalitetsregister – d{\"a}r data om behandlingar, patienter och sjukdomar sam-las i syfte att f{\"o}rb{\"a}ttra kvaliteten inom v{\aa}rden – visar sig vara betydelsefulla f{\"o}r nyheten. Vi belyser hur infrastrukturer och specifika data kan f{\"o}rst{\aa}s som relationella och inta olika inneb{\"o}rder eller roller i olika sammanhang, i detta specifika fall, sammanhang som handlar om s{\aa}v{\"a}l neonatalv{\aa}rd som abort. Konsekvenserna av f{\"o}rst{\aa}elserna r{\"o}r h{\"a}r liv och d{\"o}d.",
keywords = "biblioteks- och informationsvetenskap, data, nationella kvalitetsregister, informationssystem, infrastruktur, boundary objects",
author = "Karolina Lindh and {Rivano Eckerdal}, Johanna",
year = "2016",
month = "7",
day = "9",
language = "svenska",
volume = "93",
pages = "297--305",
journal = "Socialmedicinsk tidskrift",
issn = "0037-833X",
publisher = "Socialmedicinsk tidskrifts styrelsen/n{\"a}tverk",
number = "3",

}