Luftkvalitén i barns utemiljö – en kunskapsinventering

Research output: Book/ReportReport

Abstract

På uppdrag av Naturvårdsverket har avdelningen för Arbets- och
miljömedicin vid Lunds Universitet utfört en kunskapsinventering bland
landets kommuner kring luftkvalitén på förskolebarns utemiljöer och
effekter/strategier för att eventuellt förbättra detta. Denna inventering
genomfördes under hösten 2018 och början av 2019 och ska ligga till grund
för det Hälsorelaterade Miljöövervaknings projektet ”Luftföroreningar i
förskolemiljö”. Förhoppningen är att projektet på sikt ska kunna ligga
tillgrund för att utveckla riktlinjer och åtgärdsförslag inom exempelvis
stadsplanering och nyetablering av förskolor för att förbättra luftkvalitén och
utemiljöerna för små barn.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Medical and Health Sciences
  • Natural Sciences

Keywords

Original languageSwedish
Place of PublicationLund
Commissioning bodySwedish Environmental Protection Agency
Number of pages22
Edition2019:10
Publication statusPublished - 2019 Apr 10
Publication categoryResearch