Luftmätningar i barns utemiljö – ett Citizen Science projekt vid Malmö förskolor

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Denna rapport redovisar resultaten från ett pilotprojekt i ett större EU baserat Citizen Science projekt
som initierats av EEA (European Environmental Agency Area) och ska bidra med kunskap om hur
ett större Citizen Science projekt kan organiseras när det gäller utskick av information och
utdelning/uppsamling av mätutrustning för luftkvalitetmätningar.
Studien är finansierad av Naturvårdsverket och syftet med projektet var att engagera personalen vid
ett urval av förskolor i Malmö stad i att utföra egna luftföroreningsmätningar samt utvärdera hur väl
ett sådant mätprojekt utföll. Förhoppningen är att på detta sätt bidra till ökat medvetande om
luftföroreningsnivåerna i förskolornas utemiljöer samt förhoppningsvis skapa engagemang kring
luftfrågorna.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

Keywords

Original languageSwedish
Place of PublicationLund
Commissioning bodySwedish Environmental Protection Agency
Number of pages32
Edition2019:1
Publication statusPublished - 2019 Jan 11
Publication categoryResearch