MÅL C 457/10 P, ASTRAZENECA

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Den 6 december 2012 kom EU-domstolens dom i målet. Den omfattar 206 domsmotiv mot tribunalens 920 – således ett relativt sett lättillgängligt aktstycke, vilket också ligger i sakens natur med den begränsade talerätten vid överprövning. AZ yrkade att kommissionens beslut skulle ogiltigförklaras på grund av: (i) tribunalens felaktiga rättstillämpning vad gällde fastställandet av den relevanta marknaden, (ii - iii) uttolkning av de två missbruken och (iv) fastställandet av bötesbeloppet. Dessa grunder uppdelades i sin tur i olika underargument.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law

Keywords

  • vilseledande av patentmyndighet, dominerande ställning, konkurrens, missbruk, tillbakadragande av marknadsgodkännande, internationell privaträtt, private international law
Original languageSwedish
Pages (from-to)508-521
JournalEuroparättslig tidskrift
Volume3
Issue number3
Publication statusPublished - 2013
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo

Total downloads

No data available