Målinriktad informationssökning till olika besökargrupper i Helsingborg: Slutrapport

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Rapporten belyser resultaten från ett Plattformsfinansierat projekt som löpt från 2018 till 2019 med syfte att undersöka dels olika besökares informationsbeteende i Helsingborg, dels vilket värde besökarna tillskriver de olika informationskanalerna. Frågan är hur vi kan förstå besökarna i ett allt mer digitalt sammanhang. Vilka informationskanaler är intressanta för besökarna och vilket värde tillskrivs de olika kanalerna?
Studiens resultat utgår från de personer vi har träffat under vår empiriinsamling. Vi har utfört intervjuer med såväl inhemska som internationella besökare i Helsingborg, med personal på Visit Helsingborg och med aktörer på stadens InfoPoints. Majoriteten av besökarna till Helsingborg var på genomresa eller ett kortare dagsbesök i staden. Detta påverkar deras behov av turistinformation. Det framgick tydligt att det är ett lågt intresse för information hos inhemska besökare. Ett undantag är praktisk information gällande parkering, shopping och liknande.
Det är tydligt att besökare fortfarande använder en blandning av analoga och digitala informationskanaler där till exempel papperskartan fortfarande är högt eftertraktad. Även det personliga mötet via de mobila turismenheterna är något som uppskattas mycket av besökarna. För personalen blir det en möjlighet att erbjuda ett gott värdskap och att ge ett mervärde för besökarna. Trots digitalisering kvarstår således behovet av den personliga kontakten. För att skapa värde är det också viktigt att informationskanalen är trovärdig. Ett sätt att bli trovärdig är att skapa sitt informationsmaterial själv. Det är aktörerna på platsen som upplevs som mest kunniga gällande platsen. En utmaning är också hur Visit Helsingborg kan bli mer synliga för att nå de icke digitala besökarna.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Social Sciences

Keywords

Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherLund University
Number of pages38
ISBN (Electronic)978-91-7895-172-7
ISBN (Print)978-91-7895-171-0
Publication statusPublished - 2019 Jun 24
Publication categoryPopular science

Total downloads

No data available