Målstyrningens förvandlingar inom svensk högre utbildning

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

Med Bolognareformen 2007 blev i princip all högre utbildning i Sverige, som omfattas av Högskoleförordningens examensordning, målstyrd på basis av ett särskilt sätt att relatera olika kunskapsformer till varandra, vilka kommer till uttryck i både Blooms taxonomi och den s.k. SOLO-taxonomin (= structure of the observed learning outcome). Sedan 2007 delas därför lärandemålen i examensordning, studieplaner och kursplaner in i olika kategorier med avseende på: ”kunskap och förståelse”, ”färdighet och förmåga” samt ”värderingsförmåga och förhållningssätt”. I föreliggande text visas hur målstyrningen inom svensk högre utbildning genomgått ett antal förvandlingar sedan den första massutbildningsvågen vid mitten av 1960-talet. Då diskuterades relationen mellan den högre utbildningens vetenskaplighet och arbetsmarknadsrelevans på makronivå i offentliga utredningar samtidigt som studiemål diskuterades på mikronivå i andra offentliga utredningssammanhang. Under den andra massutbildningsvågen på 1990-talet infördes examensord-ningen i högskoleförordningen 1993 med relativt detaljerade mål på mikronivå. I och med att den nämnda Bolognareformen i Sverige, slutligen, kopplades samman med Högskoleverkets/Universitetskanslersämbetets resultatinriktade utvärderingssystem 2011 föreligger en, åtminstone formellt, långt gående målstyrning vad avser studenters lärande och lärares undervisning.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Educational Sciences
  • Sociology

Keywords

Original languageSwedish
Title of host publicationEn historiker korsar sitt spår
Subtitle of host publicationen vänbok till Roger Johansson om att lära sig av historien och lära ut historia
EditorsKatarina Blennow, Pål Brunnström , David Örbring
Place of PublicationMalmö
PublisherMalmö University
Pages255-271
Number of pages16
ISBN (Print)978-91-7877-033-5
Publication statusPublished - 2019
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes

Publication series

NameSkrifter med historiska perspektiv
Number22
ISSN (Print)1652-2761

Total downloads

No data available

Related research output

Martin Malmström, 2019 Dec 1, En historiker korsar sitt spår: En vänbok till Roger Johansson om att lära sig av historien och lära ut historia. Blennow, K., Brunnström, P. & Örbring, D. (eds.). Malmö: Holmbergs, p. 239-254 16 p. (Skrifter med historiska perspektiv; no. 22).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

View all (1)