Mångkulturalism och mänskliga rättigheter

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

Mångkulturalism är en svårgripbar term som figurerar som etikett på idéer som sinsemellan kan vara ganska olika. Jag ska försöka bringa lite ordning i diskussionen om mångkulturalism, specifikt i relation till mänskliga rättigheter, genom att göra en – alls inte uttömmande – inventering av hur begreppet mångkulturalism används i debatten, framför allt inom politisk teori. Personer som alla försvarar ett mångkulturellt perspektiv kan ha vitt skilda uppfattningar om vad det innebär. Hur kan ett mångkulturellt samhälle bäst beskrivas? Vad är en kultur? Vad är det som gör kulturell pluralism viktig att värna? Vad är det som ska värnas: kulturen i sig eller de personer som identifierar sig med den? En sak som vi kommer att se är att relationen mellan mångkulturalism och mänskliga rättigheter förändras beroende på vad mångkulturalism ges för innebörd och vilken moralisk och politisk roll den sätts att spela. För någon kan värdet av kulturell tillhörighet och religiösa traditioner vara det allt överskuggande, medan individuella rättigheter ges den plats som blir över så länge de inte inkräktar på gruppens traditionella sätt att leva eller på religiösa normer. För någon annan har kulturella och religiösa traditioner värde enbart så länge de harmonierar med eller till och med stärker individuella rättigheter, såsom rätten för var och en att fritt utöva sin religion eller, för den delen, rätten att inte utöva någon religion alls. För någon är rättighetsperspektivet ett centralt medel för att värna kulturella och religiösa gruppers status medan någon annan ser det som oförenligt med genuin respekt för pluralism. De flesta debattörer är överens om att grundläggande demokratiska fri- och rättigheter inte får säljas ut till förmån för religiösa och kulturella traditioner, men vad innebär det egentligen och var går gränsen?

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Philosophy, Ethics and Religion

Keywords

  • mänskliga rättigheter, mångkulturalism, kultur, pluralism, deskriptivt, normativt, individuella rättigheter, grupp, tradition, religion
Original languageSwedish
Title of host publicationMänskliga rättigheter och religion
EditorsDan-Erik Andersson, Johan Modée
PublisherLiber
Pages78-93
ISBN (Print)9789147094264
Publication statusPublished - 2011
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo