Mätinstrument för uppföljning av transporthållbarhet i svenska kommuner

Research output: Book/ReportReport

Abstract

I det moderna samhället är en välplanerad infrastruktur med fungerande transporter och pendling en självklarhet. Transportsystemet har inverkan på fysisk och social miljö och det finns ett stort behov av att minska de negativa effekterna. Förutom tillgänglighet och minskad miljöpåverkan betonas ofta vikten av kostnadseffektivitet. Denna rapport beskriver ett verktyg framtaget inom ramen för HASTA programmet och som underlättar det systematiska arbetet med att nå kommunens hållbarhetsvision. Verktyget gör det möjligt att tydligt visualisera kommunens transporthållbarhetstillstånd. Med hjälp av HASTA:s verktyg – noggrant utvalda indikatorer i ett lättillängligt ramverk – kan kommunen kontinuerligt följa upp och förbättra sitt transporthållbarhetstillstånd.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Infrastructure Engineering
Original languageSwedish
PublisherLunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg
Number of pages100
VolumeBulletin 2270
Publication statusPublished - 2012
Publication categoryResearch

Publication series

NameBulletin 270 - 2013 / 3000
VolumeBulletin 2270
ISSN (Print)1653-1930

Total downloads

No data available