Metaforerna, Rätten & det Digitala. Hur gamla begrepp styr förståelsen av nya fenomen.

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Här tar den samhällsvetenskapligt förankrade teknikforskaren och rättssociologen Stefan Larsson ett tvärvetenskapligt grepp om digitalisering och social förändring. Genom att använda sig av kognitionsvetenskaplig teoribildning om metaforiskt tänkande och samhällsvetenskapliga rön om rätten och normer visar han hur vi kan förstå konceptuell förändring i relation till framför allt digital teknik och juridik.

Vi tenderar att värdera det nya genom det redan befintliga och etablerade, vilket skapar ett slags stigberoende, som kan vara till både fördel och nackdel. Språk och begrepp är med andra ord en nyckel till dels hur vi förstår och gör teknik och digitala fenomen relevanta genom att binda dem till redan bekanta koncept och tankestrukturer, dels hur vi reglerar och bedömer dem från ett juridiskt perspektiv. Larsson visar att även rätten i sig, i all sin abstraktion, är starkt beroende av hur koncept konstrueras och metaforer används.

Över sju kapitel tecknar han en nyanserad bild av hur metaforer och vår förståelse för det abstrakta fungerar i syfte att kunna förklara några av de viktiga rättsliga utmaningar vi står inför i en digital tid. Upphovsrätten i relation till digitalisering används som en fördjupning och ett exempel på styrkan i det retrospektiva stigberoendet och på de oerhörda utmaningar som en reglering kan ställas inför i mötet med teknikrelaterad social förändring.

Details

Authors
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Work Sciences
  • Information Systems, Social aspects

Keywords

  • Metaforer, konceptuella metaforer, kognition, kognitionsvetenskap, juridik, lag, rätten, rättssystemet, upphovsrätt, teknik och social förändring, digitalisering, internet, big data.
Original languageSwedish
PublisherGleerups Utbildning AB
Number of pages200
ISBN (Print)978-91-40-69027-2
Publication statusPublished - 2015
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo

Bibliographic note

Utgiven i mars 2015.

Related research output

View all (5)

Related activities

Larsson, S. (Keynote/plenary speaker)
2018 Feb 8

Activity: Talk or presentationInvited talk

View all (1)