Migrantarbetare inom jordbruket – arbetsmiljö och arbetsvillkor

Research output: Book/ReportBook

Abstract

I såväl media som inom myndigheter och organisationer har det under de senaste åren i allt högre grad uppmärksammats att migrerande arbetskraft inom jordbruket/den gröna näringen eventuellt används på ett sätt som kan strida mot arbetsrättsliga och sociala regleringar.Avsikten med föreliggande studie är framförallt att sammanställa den forskning som finns avseende olika arbetslivs- och arbetsmiljöaspekter på migrantarbete inom den gröna näringen med fokus på säsongsarbete. Relevant forskning på området har sökts i olika databaser; och av en uppföljning av referenslistor i artiklar och böcker. På grund av den flerdimensionella problematiken kring migrantarbetet inom den gröna sektorn har en mångdisciplinär forskargrupp satts samman för studien. Redan på ett tidigt stadium stod det emellertid klart att det inte existerar någon mer omfattande svensk forskning på området vilket innebär att mycket av de resonemang som förs i den här skriften vilar på internationella erfarenheter.Det finns god grund i den internationella forskningen och genom intervjuer med representanter för svenska organisationer och myndigheter att anta att många migrantarbetare inom den gröna näringen i Sverige lever och arbetar under oacceptabla förhållanden - bortom rättslig kontroll och insyn. Det handlar bland annat om undermåliga bostäder och bristande hygien, ökad olycksrisk, exponering för hälsovådliga kemikalier, ergonomiska problem, risk för hot och våld, diskriminering, trakasserier, brist på stöd från samhället såsom sjukvård och rättshjälp, långa arbetstider och låg lön.Det faktum att problematiken potentiellt är svårartad gör att kunskapsbristen i Sverige blir särskilt allvarlig – ny och fördjupad forskning behövs. Dessutom torde behovet av insatser från myndigheter och organisationer vara stort.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Other Medical Sciences not elsewhere specified
  • Other Agricultural Sciences
  • Law
  • Sociology

Keywords

  • pesticides, health, human rights, agricultural laborers, foreign workers, seasonal labor, agriculture, work environment, lantarbetare, jordbruk, säsongsarbete, utländsk arbetskraft, gästarbetare, arbetsmiljö
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherLund University (Media-Tryck)
Number of pages116
Volume1
ISBN (Print)9789187521034
Publication statusPublished - 2015
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes

Publication series

NameArbetsliv i omvandling
Volume1
ISSN (Print)1404-8426

Related projects

View all (1)