Mme de Staël’s självbiografisk reseskildring från Tyskland: En ‘jagets’ genre?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

Abstract

Kultursemiotiken per se analyserar mötet mellan kulturer. Begrepp som ego-kultur, extrakultur och icke-kultur är centrala i undersökningar som syftar till att blottlägga den självbild en kultur gör av sig själv i mötet med en annan. Dessa begrepp har paralleller på individnivå med de personliga pronomina i språket. I den uppsats jag ämnar presentera kommer jag därför att koncentrera mig på en diskussion inom ramen för kultursemiotiken om ”jagets” tillblivelse, genom ett intersektionellt prisma bestående av främst religion, nationalitet och kön, i relation till en pilotstudie av Mme de Staëls självbiografiska reseskildring från Tyskland, där hon vistades ett par månader mellan 1803 och 1804. Frågor som berörs är: Skiftar Mme de Staëls självförståelse som kvinna, protestant och intellektuell i de olika sammanträffanden hon gör i Tyskland? Hur uppfattar hon sin egen komplicerade nationella tillhörighet i dessa möten? Mme de Staëls komplexa bakgrund gör hennes självbiografiska reseskildring särskilt intressant för en kultursemiotisk analys, som syftar till att förklara hennes mångskiftande självrepresentation.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Languages and Literature

Keywords

  • reseskildringar., kultursemiotik, Mme de Staël
Original languageSwedish
Title of host publicationACSIS
EditorsAxelsson Bodil, Fornäs Johan
PublisherLinköping Electronic Conference Proceedings /www.ep.liu.se/ecp/015/
Publication statusPublished - 2005
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes
EventNationell forskarkonferens: Kulturstudier i Sverige, 2005 - Norrköping, Norrköping, Sweden
Duration: 2005 Jun 132005 Jun 15

Conference

ConferenceNationell forskarkonferens: Kulturstudier i Sverige, 2005
CountrySweden
CityNorrköping
Period2005/06/132005/06/15