Mot en evidensbaserad CAP

Research output: Other contributionMiscellaneous

Abstract

EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) är ett av de viktigaste styrmedlen för svenskt jordbruk, både när det gäller ekonomiska resurser och med avseende på hur stora arealer mark som påverkas. I den nuvarande CAP finns medel avsatta för miljöåtgärder såväl inom pelare 1 genom de så kallade förgröningsåtgärderna, som genom Landsbygdsprogrammet (pelare 2) via miljöstöden. Därmed skulle det kunna finnas stora möjligheter att genom CAP:s olika kanaler påverka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet. För att utveckla välfungerande och kostnadseffektiva styrmedel krävs att dessa byggs på en vetenskaplig kunskapsbas, att man utvärderar om stöden uppnår sina syften och att man undersöker hur ersättningarnas effekt skulle kunna förbättras med en alternativ utformning. En generell slutsats från vår forskning är att den vetenskapliga underbyggnaden av CAP uppvisar brister och att en utvärdering och utveckling av stöden borde byggas in som en organisk del av CAP. Vi föreslår att ett sådant utvärderingssystem, inklusive insamling av ett tillräckligt dataunderlag med lämpliga metoder, integreras i CAP och täcker hela programperioden.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Environmental Sciences
Original languageSwedish
Number of pages6
Publication statusPublished - 2016
Publication categoryResearch

Total downloads

No data available

Related projects

Juliana Dänhardt, Henrik Smith, Riccardo Bommarco, Katarina Hedlund, Mark Brady, Barbara Ekbom, Jan Bengtsson, Thomas Hahn, Regina Lindborg, Georg Andersson & Ullrika Sahlin

FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

2010/01/012015/12/31

Project: Research

View all (1)

Related activities

Smith, H. (Organiser), Dänhardt, J. (Organiser), Riccardo Bommarco (Presenter), Brady, M. (Presenter), Hedlund, K. (Session chair), Thomas Hahn (Session chair)
2016 Feb 15

Activity: Participating in or organising an eventOrganisation of workshop/ seminar/ course

View all (1)