Motivationsskapande undervisning och lärande

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

Abstract

Utgångspunkten för denna studie har varit studenten och dennes motivation för att lära och förbereda sig inför ett yrkesliv som civilingenjör. Vi konstaterar att man i planering och genomförande av en kurs bör ta hänsyn till de olika behov som finns hos studenten, läraren, lärarteamet, avdelningen/institutionen, andra kurser, universitetet och dess uppdragsgivare, samt näringslivet och samhället i stort. För att befrämja studenternas motivation, och därmed deras lärande, är det viktigt att anknyta till kontexten utifrån studenternas upplevda verklighet. Att utveckla kurser baserat på direkt anknytning till samhälle och industri är något som kan verka motiverande. Att också anknyta till andra kurser, bakåt såväl som framåt i tiden, för att se sammanhang och helhet är likaså väldigt viktigt för motivationen och lärandet. Vidare bör det bejakas att motivation hos studenten är något som måste underhållas, dvs. ofta räcker det inte att anknyta vid ett enskilt tillfälle, utan motivationsskapande åtgärder och insatser måste tillföras kontinuerligt under kursens gång. Att tillfredställa studenters behov, konstaterar vi, handlar i mångt och mycket om att skapa ett aktivt lärande som upplevs motiverande.
I denna artikel presenteras en modell som kursansvariga och lärare kan använda sig av för att analysera sin kursutformning och sina undervisningsmetoder utifrån ett motivationsskapande perspektiv. Modellen skall ses som en hjälp för läraren att på ett strukturerat sätt synliggöra motivationsskapande kursaktiviteter samt, inte mindre viktigt, identifiera eventuella brister i kursupplägg avseende motivationsskapande undervisning.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
  • Probability Theory and Statistics

Keywords

  • SoTL
Original languageSwedish
Title of host publicationUtvecklingskonferens LU 2007
PublisherLU
Pages1-11
Number of pages11
Publication statusPublished - 2007
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes
EventLunds universitets utvecklingskonferens, 2007: Att tänka om – ett kvalificerat akademiskt lärarskap - Lund, Lund, Sweden
Duration: 2007 Sep 272007 Sep 27

Conference

ConferenceLunds universitets utvecklingskonferens, 2007
CountrySweden
CityLund
Period2007/09/272007/09/27