Mycket mat, men lite måltider - En studie av arbetsplatsen som måltidsarena

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Bibtex

@phdthesis{d2ce8eeff86f45c38298d94b429b2525,
title = "Mycket mat, men lite m{\aa}ltider - En studie av arbetsplatsen som m{\aa}ltidsarena",
abstract = "Popular Abstract in Swedish M{\aa}nga m{\"a}nniskor tillbringar en stor del av dygnet p{\aa} en arbetsplats, vilket inneb{\"a}r att det {\"a}r en plats och en tid inte bara f{\"o}r arbete utan ocks{\aa} f{\"o}r sociala relationer samt f{\"o}r mat och dryck. Maten, vare sig det handlar om lunchen klockan tolv, eftermiddagsfikan klockan tre eller chokladbiten under nattskiftet, bidrar till att skapa pauser i arbetet. Arbetsplatsen kan ha tydliga regler f{\"o}r vilka tider och platser som {\"a}r avsatta f{\"o}r mat och dryck. I andra fall {\"a}r det upp till den enskilde anst{\"a}llde att arrangera f{\"o}r var, n{\"a}r och med vem som maten ska intas. M{\aa}nga m{\"a}nniskor arbetar {\"a}ven oregelbundna tider, {\"a}r knutna till flera fysiska arbetsplatser eller tillh{\"o}r yrkesgrupper med mobila arbetsplatser, vilket ocks{\aa} avspeglas i matvanornas oregelbundenhet i tid och plats. M{\aa}ltiden {\"a}r n{\aa}gonting mer {\"a}n den mat vi {\"a}ter och p{\aa} arbetsplatsen {\"a}r den omringad av speciella f{\"o}ruts{\"a}ttningar n{\"a}r det g{\"a}ller den mat som finns tillg{\"a}nglig, de tider och platser som {\"a}r avsedda f{\"o}r mat och dryck, men ocks{\aa} de omgivande sociala relationerna. I denna avhandling studeras m{\aa}ltidens villkor i dagens arbetsliv utifr{\aa}n studier p{\aa} ett sjukhus samt ett privat tillverkningsf{\"o}retag. En tidigare pilotstudie d{\"a}r ett bussbolag samt ett v{\aa}rd- och {\"a}ldreboende medverkade, har ocks{\aa} bidragit med viktigt material till studien. Genom observationer, intervjuer samt en enk{\"a}tstudie analyseras och problematiseras m{\aa}ltidens f{\"o}ruts{\"a}ttningar och begr{\"a}nsningar f{\"o}r de anst{\"a}llda p{\aa} arbetsplatserna. Fr{\aa}gest{\"a}llningarna handlar vidare om hur arbetsplatsernas olika m{\aa}ltidsakt{\"o}rer, i studien definierade som de anst{\"a}llda, ledningen och matutbudets representanter, v{\"a}rderar och prioriterar mat och m{\aa}ltider. Tidigare m{\aa}ltidsforskning inom de samh{\"a}llsvetenskapliga disciplinerna har s{\"a}llan fokuserat p{\aa} arbetsplatsen och forskning om arbete, arbetsmilj{\"o} eller organisationer har inte heller lyft fram m{\aa}ltidens betydelse. I avhandlingen anv{\"a}nds d{\"a}rf{\"o}r teoretiska perspektiv som hanterar s{\aa}v{\"a}l m{\aa}ltid som arbete och tid, vilka diskuteras i relation till arbetsplatsens m{\aa}ltid. Interaktionistiska perspektiv kopplade till tolknings- och meningsskapande processer, och mer specifikt till Goffmans analyser av vardagsn{\"a}ra m{\"o}ten och scenframtr{\"a}danden, {\"a}r {\"a}ven centrala, d{\"a}r maten och m{\aa}ltiden analyseras som sociala och kommunikativa verktyg. Arbetsplatsen {\"a}r en m{\aa}ngfasetterad arena, ofta best{\aa}ende av olika yrkesgrupper och skilda arbetstider, av m{\"a}n och kvinnor i olika {\aa}ldrar och med olika etnisk bakgrund, vilket ocks{\aa} inneb{\"a}r skilda f{\"o}ruts{\"a}ttningar i relation till m{\aa}ltiden. I studien framtr{\"a}der hur m{\aa}ltiden och dess ”ingredienser” ofta kommer i kl{\"a}m eller rationaliseras bort p{\aa} arbetsplatserna, d{\aa} tiden och platsen f{\"o}r m{\aa}ltiden krymper. Detta inneb{\"a}r ett minskat intresse f{\"o}r och en nedprioritering av arbetstidens m{\aa}ltid. D{\aa} det finns konkurrens fr{\aa}n familjen och hemmets relationer prioriteras ofta arbetsplatsm{\aa}ltiden bort, vilket ocks{\aa} f{\"o}rst{\"a}rks av avsaknaden av strategier och engagemang f{\"o}r m{\aa}ltiden bland ledningens- och utbudets akt{\"o}rer, inte minst f{\"o}r de anst{\"a}llda som arbetar utanf{\"o}r regelbunden dagtid. ”M{\aa}ltiden” reduceras till att handla om ett ”{\"a}tande”, eller ett intag av mat och dryck d{\"a}r inga krav st{\"a}lls och som pr{\"a}glas av ointresse, bristande planering och l{\aa}ga f{\"o}rv{\"a}ntningar.",
keywords = "irregular working hours, meals, food, eating, workplace, time, working life",
author = "Maria Nyberg",
note = "Defence details Date: 2009-04-17 Time: 10:15 Place: Kulturens Auditorium, Lund External reviewer(s) Name: M{\"a}kel{\"a}, Johanna Title: [unknown] Affiliation: The National Consumer Research Centre, Helsinki, Finland ---",
year = "2009",
language = "svenska",
isbn = "91-7267-285-4",
school = "Sociologi",

}