Nätkränkningar: en studie av svenska ungdomars normer och beteenden

Research output: Book/ReportReport

Bibtex

@book{69e6d0e351ac4653be86c5d89fa7d5b3,
title = "N{\"a}tkr{\"a}nkningar: en studie av svenska ungdomars normer och beteenden",
abstract = "Den h{\"a}r rapporten utg{\aa}r fr{\aa}n empirisk data som samlats in inom ramen f{\"o}r det r{\"a}ttssociologiska forskningsprojektet Kr{\"a}nkningar i en digital kontext som finansieras av Brottsofferfonden. Bearbetningen har genomf{\"o}rts av M{\aa}ns Svensson (projektansvarig) och Karl Dahlstrand, b{\aa}da verksamma vid R{\"a}ttssociologiska institutionen vid Lunds universitet. Rapporten har sammanst{\"a}llts p{\aa} uppdrag av Ungdomsstyrelsen och skall utg{\"o}ra ett kunskapsunderlag till myndighetens regeringsuppdrag (U2013/4492/UC) Uppdrag att genomf{\"o}ra insatser mot kr{\"a}nkningar, trakasserier och hot via internet och andra interaktiva medier. Inom ramen f{\"o}r uppdraget skall Ungdomsstyrelsen genomf{\"o}ra insatser f{\"o}r att f{\"o}rebygga kr{\"a}nkningar, trakasserier och hot som riktas mot flickor och pojkar samt unga kvinnor och unga m{\"a}n via internet och andra interaktiva medier. Uppdraget ska genomf{\"o}ras utifr{\aa}n ett j{\"a}mst{\"a}lldhetsperspektiv vilket bl.a. inneb{\"a}r att flickors och unga kvinnors situation och behov s{\"a}rskilt ska uppm{\"a}rksammas. Ungdomsstyrelsen ska ocks{\aa} beakta internets betydelse f{\"o}r yttrandefriheten och den demokratiska debatten.",
keywords = "kriminologi, r{\"a}ttsregler, internet, sociala normer, cybernormer, r{\"a}ttssociologi, ungdomsforskning, n{\"a}tkr{\"a}nkningar, n{\"a}that, mobbning, juridik, sociala medier, n{\"a}tkr{\"a}nkningar",
author = "M{\aa}ns Svensson and Karl Dahlstrand",
year = "2014",
language = "svenska",
publisher = "Myndigheten f{\"o}r ungdoms- och civilsamh{\"a}llesfr{\aa}gor",

}