Naturliga antal förbättrar förmågan att tolka testresultat

Research output: Contribution to journalArticle

Bibtex

@article{806fac16402c4efbbc2f9af867d8ff5f,
title = "Naturliga antal f{\"o}rb{\"a}ttrar f{\"o}rm{\aa}gan att tolka testresultat",
abstract = "L{\"a}kares f{\"o}rm{\aa}ga att tolka screeningresultat har visats vara bristande.Naturliga antal {\"a}r ett format att presentera statistik p{\aa} som kan underl{\"a}tta den f{\"o}rm{\aa}gan.Den h{\"a}r studien {\"a}r f{\"o}rst i Sverige att unders{\"o}ka om naturliga antal f{\"o}rb{\"a}ttrar l{\"a}karstudenters f{\"o}rm{\aa}ga att finna ett testresultats prediktiva v{\"a}rde.74 procent lyckades med uppgiften n{\"a}r naturliga antal anv{\"a}ndes, j{\"a}mf{\"o}rt med 54 procent d{\aa} g{\"a}ngse format anv{\"a}ndes (oddskvot 3,2; P = 0,002; 95 procents konfidensintervall 1,52–6,81).Resultaten indikerar att effekten av att anv{\"a}nda naturliga antal kvarst{\aa}r i en svensk kontext.",
keywords = "Surveys and Questionnaires, Data Interpretation, Statistical, Predictive Value of Tests, Probability, Students, Medical, villkorade sannolikheter",
author = "{von Schreeb}, Sebastian and Juan Merlo and Elia Psouni",
year = "2018",
month = "3",
day = "16",
language = "svenska",
volume = "115",
pages = "1--4",
journal = "L{\"a}kartidningen",
issn = "0023-7205",
publisher = "Swedish Medical Association",

}