Nöjda som lärare, missnöjda som anställda - skolexistens mellan mening och missnöje

Research output: Contribution to journalArticle

Bibtex

@article{d87a13a316cf4c30aa073d8f3d8480a7,
title = "N{\"o}jda som l{\"a}rare, missn{\"o}jda som anst{\"a}llda - skolexistens mellan mening och missn{\"o}je",
abstract = "Hur kan det komma sig att en relativt stor andel l{\"a}rare p{\aa} en och samma g{\aa}ng {\"a}r missn{\"o}jda med en rad arbetsvillkor och upplever att arbetet {\"a}r meningsfullt? Varf{\"o}r {\"a}r, med andra ord, m{\aa}nga l{\"a}rare n{\"o}jda med sin yrkesut{\"o}vning som l{\"a}rare samtidigt som de {\"a}r missn{\"o}jda som anst{\"a}llda? Fr{\aa}gest{\"a}llningarna har attackerats fr{\aa}n flera h{\aa}ll med utg{\aa}ngspunkt fr{\aa}n l{\"a}raryrkets och skolans utveckling under de senaste 20 {\aa}ren. M{\aa}nga l{\"a}rare f{\"o}refaller finna sitt yrkes mening i relationen med eleverna och i de n{\"a}ra arbetsvillkoren. Missn{\"o}jets k{\"a}lla f{\"o}refaller {\aa} andra sidan vara f{\"o}rvandlingen av de n{\"a}ra arbetsvillkoren inom ramen f{\"o}r skolans utveckling under de senaste 10-15 {\aa}ren, som bland annat resulterat i att l{\"a}rarens roll som underordnad anst{\"a}lld betonats och att yrkesautonomin utmanats.",
keywords = "skola, yrkesautonomi, profession, skolforskning, l{\"a}rarforskning, skolutveckling, arbetsmilj{\"o}, missn{\"o}je, mening, sociology, sociologi, l{\"a}rare, utbildningsvetenskap, educational sciences",
author = "Anders Persson",
year = "2006",
language = "svenska",
pages = "19--36",
journal = "Arbetsliv i omvandling",
issn = "1404-8426",
publisher = "Arbetslivsinstitutet",
number = "2006:4",

}