Normstödjande strukturer: miljötematiken börjar slå rot i skolan

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Bibtex

@phdthesis{24c53e263c674dc48342cce8d011af34,
title = "Normst{\"o}djande strukturer: milj{\"o}tematiken b{\"o}rjar sl{\aa} rot i skolan",
abstract = "Popular Abstract in Swedish I december 1990 antog riksdagen i Sverige ett milj{\"o}till{\"a}gg i skollagens s k portalparagraf: {"}Var och en som verkar inom skolan skall fr{\"a}mja? respekt f{\"o}r v{\aa}r gemensamma milj{\"o}.{"} Allts{\aa}: Alla som verkar i skolan ska nu ta sig an den nya milj{\"o}tematiken i samh{\"a}llet. Strax d{\"a}refter tillsatte regeringen en ny l{\"a}roplanskommitt{\'e} med ett tydligt milj{\"o}uppdrag. I juni 1992, vid FN:s stora v{\"a}rldsmilj{\"o}m{\"o}te UNCED i Rio de Janeiro, antogs handlingsprogrammet Agenda 21 om en h{\aa}llbar utveckling. Utbildning utg{\"o}r ett v{\"a}sentligt inslag i Agenda 21. P{\aa} lokal niv{\aa} i Sverige har efterhand ett allt starkare milj{\"o}engagemang vuxit fram. Vad sker n{\"a}r dessa tre p{\aa}verkansstr{\"o}mmar m{\"o}ts i skolan? Avhandlingen behandlar m{\"o}tet mellan dessa p{\aa}verkansprocesser och analyserar skeendet framf{\"o}r allt utifr{\aa}n konkreta fallstudier av ?avancerad praktik? mellan 1993-99. Vilken roll kan eldsj{\"a}lar och normst{\"o}djande strukturer spela i sammanhanget?",
keywords = "schools, environmental education, lifeworld, very dedicated actors (souls of fire), environment, sustainable development, advanced practice, system, phronesis, normative action, norm supporting structures, law, sociology of law, Sociology, act on education, learning for sustainability, Sociologi, norm, teachers, Agenda 21, r{\"a}ttssociologiska enheten",
author = "Per Wickenberg",
note = "Defence details Date: 1999-05-21 Time: 10:15 Place: Carolinasalen, Kungshuset, 14.15 External reviewer(s) Name: Petersen, Hanne Title: Prof Affiliation: Gr{\"o}nlands Universitet, Nuuk. ---",
year = "1999",
language = "svenska",
isbn = "91-89078-78-0",
series = "Lund Studies in Sociology of Law",
school = "R{\"a}ttssociologiska institutionen",

}