Överskuldsättning och konsumtionsmönster i det digitala samhället – en kunskapsöversikt

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Detta är en kunskapsöversikt på området för överskuldsättning och konsumtionsmönster i det digitala samhället, vilket inkluderar företeelser som e-handel, smarta mobiler och deras roll för konsumtion och kredittagande, nya sätt att betala, konsumera och skuldsätta sig, och mer. Kunskapsöversikten har författats av forskare vid Lunds universitet på uppdrag av Kronofogdemyndigheten. Arbetet har utförts under 2014 och inkluderar i huvudsak tre delstudier av delvis olika karaktär, i syfte att ge en så heltäckande och riktig bild av forskningen på området som möjligt: 1) en bibliometrisk, 2) en systematisk litteraturöversikt, samt 3) kompletterande sökningar som även inkluderar svenskspråkiga rapporter, utredningar och böcker.

Resultaten indikerar att den internationella forskningen rörande skuldsättning och konsumtionsbeteende i digitala sammanhang i hög grad bedrivs från ett system- eller näringsidkarperspektiv, och endast i låg utsträckning behandlar konsumentutsatthet och för individen negativa aspekter. Det betyder exempelvis att gällande skuldsättning i digitala sammanhang är det ekonomiska/affärsinriktade perspektivet dominant i forskningen. Det finns vidare relativt lite svensk forskning om konsumtions- och snabblån och deras konsekvenser för individ och samhälle, möjligen med undantag för ett reglerings- och policyperspektiv på snabblån. Ett flertal offentliga utredningar och myndighetsrapporter betonar hur unga vuxna är en särdeles exponerad kategori vad det gäller ekonomisk utsatthet.

Projektledare för kunskapsöversikten har varit Stefan Larsson, föreståndare för Lunds universitets internetinstitut (LUii) och disputerad i både rättssociologi och i fysisk planering. Medarbetare i projektet var Hanna Carlsson, filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap, och Fredrik Åström, docent och bibliometriker.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Social Sciences Interdisciplinary
  • Information Studies

Keywords

  • Överskuldsättning, skuldsättning, konsumtion, konsumtionsmönster, digital, digitalisering, datafiering, kredit, e-handel, näthandel, finansiell färdighet, snabblån, sms-lån, smarta telefoner, smartphone, app, kunskapsöversikt, litteraturstudie, bibliometri.
Original languageSwedish
PublisherLunds universitets internetinstitut (LUii)
Number of pages82
Volume1
ISBN (Print)978-91-982312-1-2, 978-91-982312-0-5
Publication statusPublished - 2015
Publication categoryResearch

Publication series

NameLUii reports
Volume1

Total downloads

No data available

Related research output

Hanna Carlsson, Stefan Larsson & Fredrik Åström, 2015, Lund University Internet Institute. 80 p. (LUii reports; vol. 2)

Research output: Book/ReportReport

View all (2)

Related projects

View all (1)

Related activities

Larsson, S. (Keynote/plenary speaker)
2017 Mar 16

Activity: Talk or presentationInvited talk

View all (1)