Överskuldsättning och konsumtionsmönster i det digitala samhället – en kunskapsöversikt

Research output: Book/ReportReport

Bibtex

@book{e4438852ecba41f986921a179b69dea9,
title = "{\"O}verskulds{\"a}ttning och konsumtionsm{\"o}nster i det digitala samh{\"a}llet – en kunskaps{\"o}versikt",
abstract = "Detta {\"a}r en kunskaps{\"o}versikt p{\aa} omr{\aa}det f{\"o}r {\"o}verskulds{\"a}ttning och konsumtionsm{\"o}nster i det digitala samh{\"a}llet, vilket inkluderar f{\"o}reteelser som e-handel, smarta mobiler och deras roll f{\"o}r konsumtion och kredittagande, nya s{\"a}tt att betala, konsumera och skulds{\"a}tta sig, och mer. Kunskaps{\"o}versikten har f{\"o}rfattats av forskare vid Lunds universitet p{\aa} uppdrag av Kronofogdemyndigheten. Arbetet har utf{\"o}rts under 2014 och inkluderar i huvudsak tre delstudier av delvis olika karakt{\"a}r, i syfte att ge en s{\aa} helt{\"a}ckande och riktig bild av forskningen p{\aa} omr{\aa}det som m{\"o}jligt: 1) en bibliometrisk, 2) en systematisk litteratur{\"o}versikt, samt 3) kompletterande s{\"o}kningar som {\"a}ven inkluderar svenskspr{\aa}kiga rapporter, utredningar och b{\"o}cker. Resultaten indikerar att den internationella forskningen r{\"o}rande skulds{\"a}ttning och konsumtionsbeteende i digitala sammanhang i h{\"o}g grad bedrivs fr{\aa}n ett system- eller n{\"a}ringsidkarperspektiv, och endast i l{\aa}g utstr{\"a}ckning behandlar konsumentutsatthet och f{\"o}r individen negativa aspekter. Det betyder exempelvis att g{\"a}llande skulds{\"a}ttning i digitala sammanhang {\"a}r det ekonomiska/aff{\"a}rsinriktade perspektivet dominant i forskningen. Det finns vidare relativt lite svensk forskning om konsumtions- och snabbl{\aa}n och deras konsekvenser f{\"o}r individ och samh{\"a}lle, m{\"o}jligen med undantag f{\"o}r ett reglerings- och policyperspektiv p{\aa} snabbl{\aa}n. Ett flertal offentliga utredningar och myndighetsrapporter betonar hur unga vuxna {\"a}r en s{\"a}rdeles exponerad kategori vad det g{\"a}ller ekonomisk utsatthet. Projektledare f{\"o}r kunskaps{\"o}versikten har varit Stefan Larsson, f{\"o}rest{\aa}ndare f{\"o}r Lunds universitets internetinstitut (LUii) och disputerad i b{\aa}de r{\"a}ttssociologi och i fysisk planering. Medarbetare i projektet var Hanna Carlsson, filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap, och Fredrik {\AA}str{\"o}m, docent och bibliometriker.",
keywords = "{\"O}verskulds{\"a}ttning, skulds{\"a}ttning, konsumtion, konsumtionsm{\"o}nster, digital, digitalisering, datafiering, kredit, e-handel, n{\"a}thandel, finansiell f{\"a}rdighet, snabbl{\aa}n, sms-l{\aa}n, smarta telefoner, smartphone, app, kunskaps{\"o}versikt, litteraturstudie, bibliometri.",
author = "Hanna Carlsson and Stefan Larsson and Fredrik {\AA}str{\"o}m",
year = "2015",
language = "svenska",
isbn = "978-91-982312-1-2",
volume = "1",
series = "LUii reports",
publisher = "Lunds universitets internetinstitut (LUii)",

}