Omfattande skydd för personuppgifter trumfar missriktad öppenhetsprincip

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

De förenade målen C-92/09 och C-93/09, Volker und Markus Schecke, gäller uppgifter som jordbruksstöd till enskilda bönder som publicerats på internet. Målen avser en rad frågor från en tysk domstol som tagit en klart kritisk ställning till hur EU:s sekundärrätt har utformats i förhållande till skyddet för privatliv och skyddet för personuppgifter. EU-domstolen ansåg att kritiken (åtminstone delvis) var befogad och ogiltigförklarade således en rad bestämmelser som antagits för att säkerställa offentlighetsprincipen i relation till EU:s jordbruksfinansiering. Domen avser en känslig avvägning mellan offentlighetsprincipen och integritetsskyddet. Domstolen visar sig villig att ta avvägningen i egna händer och agera förkämpe för integritetsskyddet. Offentlighetsprincipens funktion och betydelse för det demokratiska EU-bygget tycks dock ha förringats och bortprioriterats.

Details

Authors
External organisations
  • No affiliation available (private)
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law

Keywords

  • personuppgifter, jordbruksstöd, privatliv, intergritetsskydd, EU-domstolen, rättspraxis, EU law, EU-rätt, offentlighet, öppenhet, stadgan om grundläggande rättigheter, Charter of fundamental rights of the EU, förvaltningsrätt, administrative law, konstitutionell rätt, constitutional law, mänskliga rättigheter, human rights
Original languageSwedish
Pages (from-to)337-346
JournalEuroparättslig tidskrift
Volume14
Issue number2
Publication statusPublished - 2011
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes
Externally publishedYes

Total downloads

No data available