Optimalt val av värmemätares flödesgivare

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Rapporten beskriver en experimentell/teoretisk undersökning av prestanda hos flödesmätare som används vid debitering av värmeförbrukning i fjärrvärmecentraler. Undersökningen belyser hur förbrukningsmönster av fjärrvärmevatten i olika stora fjärrvärmecentraler i samverkan med flödesmätarens varierande noggrannhet beroende på dess typ, storlek, arbetsområde och driftläge, inverkar på noggrannheten i värmedebitering. Fjärrvärmevattnets årsförbrukningsmönster simuleras fram med hjälp av en dynamisk modell, där olika stora bostadshus med hög- och lågtemperaturradiatorsystem, simulerad tappvarmvattenförbrukning samt tillhörande fjärrvärmecentral ingår. Flödesmätare karakteriseras genom antingen teoretiska eller uppmätta kalibreringskurvor. I det senare fallet ingår både fabriksnya mätare och sådana som varit i drift under 2 alternativt 5 års tid. Undersökningen resulterar i ett antal slutsatser och rekommendationer användbara då man i värmemätningsammanhang skall välja optimal flödesmätarstorlek beroende på hur stort huset/fjärrvärmecentralen, där mätaren skall placeras, är. Det konstateras bl a att flödesmätare för värmedebitering i en villa kräver större arbetsområde än motsvarande mätare i flerbostadshus, samt att en och samma mätarstorlek kan användas i flerbostadshus av varierande storlek. Det konstateras även att Fjärrvärmeföreningens aktuella råd och anvisningar för dimensionering av fjärrvärmecentraler ger bra underlag för dimensionering av flödesmätare för värmedebitering. Rekommendationerna gäller med vissa inskränkningarna men är enkla att generalisera.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Energy Engineering
Original languageSwedish
Publisher[Publisher information missing]
Publication statusPublished - 1999
Publication categoryResearch