Periferin i centrum, gränsöverskridande praktiker i Stockholms offentliga rum

Research output: Book/ReportAnthology (editor)

Standard

Periferin i centrum, gränsöverskridande praktiker i Stockholms offentliga rum. / Nylund, Katarina (Editor).

Daidalos, 2007. 383 p.

Research output: Book/ReportAnthology (editor)

Harvard

APA

CBE

MLA

Vancouver

Author

Nylund, Katarina (Editor). / Periferin i centrum, gränsöverskridande praktiker i Stockholms offentliga rum. Daidalos, 2007. 383 p.

RIS

TY - BOOK

T1 - Periferin i centrum, gränsöverskridande praktiker i Stockholms offentliga rum

A2 - Nylund, Katarina

PY - 2007

Y1 - 2007

N2 - Denna bok är resultatet av ett samarbete mellan arkitekter och sociologer. Den handlar om de offentliga rummen i städernas periferi. Boken sätter periferin i centrum av två skäl. För det första sker de mest radikala omdaningarna av det befintliga stadslandskapet för närvarande i utkanten av de större städerna. Det är här de nya tillväxtföretagen etablerar sig, och det är här nya befolkningsgrupper bosätter sig och nya livsformer och traditioner växer fram. För det andra kan den pågående stadsomvandlingen inte förstås om de äldre centrala stadsdelarna tas som utgångspunkt och måttstock. Tvärtom är det hög tid att granska och analysera dessa nya stadsdelar på deras egna premisser. Boken baseras på fältstudier av tre stadsdelar i Stockholmsregionen: Kista med angränsande bostadsområden på Järvafältet, Skärholmen/Kungens kurva samt Flemingsberg. Dessa områden har valts för att de just nu genomgår en våldsam utveckling. I alla tre stadsdelarna har nya företagsområden etablerats i nära anslutning till tidigare tämligen isolerade miljonprogramsområden. Såväl stadsdelarnas fysiskt funktionella uttryck som deras sociala innehåll genomgår radikala förändringar. Hur fungerar de offentliga rummen i dessa stadsdelar: var är det människor möts, och vilka kollektiva aktiviteter äger rum på dessa platser? Har dagens offentliga mötesplatser potential att främja gränsöverskridande möten, och kan de bidra till att öka integrationen mellan olika befolkningsgrupper i en allt mer segregerad stad? Analyserna hämtar teoretisk inspiration från den franske filosofen och urbansociologen Henri Lefèbvre. Uppmärksamheten riktas mot meningsskapande processer genom vilka brukarna tillägnar sig det befintliga rummet. Analyserna dokumenterar en betydande kreativitet från de boende när det gäller att ta det i bruk för nya funktioner. Bokens artiklar ger tillsammans en bild hur nya former av socialt liv etableras i förorter med en starkt heterogen befolkningssammansättning. Bokens redaktör, Katarina Nylund, är docent i stadsbyggnad vid Lunds Universiet. Övriga bidragsgivare är Lina Olsson, Nora Räthzel, Mikkel Schønning Sørensen, Tomas Tägil, Finn Werne och Tomas Wikström.

AB - Denna bok är resultatet av ett samarbete mellan arkitekter och sociologer. Den handlar om de offentliga rummen i städernas periferi. Boken sätter periferin i centrum av två skäl. För det första sker de mest radikala omdaningarna av det befintliga stadslandskapet för närvarande i utkanten av de större städerna. Det är här de nya tillväxtföretagen etablerar sig, och det är här nya befolkningsgrupper bosätter sig och nya livsformer och traditioner växer fram. För det andra kan den pågående stadsomvandlingen inte förstås om de äldre centrala stadsdelarna tas som utgångspunkt och måttstock. Tvärtom är det hög tid att granska och analysera dessa nya stadsdelar på deras egna premisser. Boken baseras på fältstudier av tre stadsdelar i Stockholmsregionen: Kista med angränsande bostadsområden på Järvafältet, Skärholmen/Kungens kurva samt Flemingsberg. Dessa områden har valts för att de just nu genomgår en våldsam utveckling. I alla tre stadsdelarna har nya företagsområden etablerats i nära anslutning till tidigare tämligen isolerade miljonprogramsområden. Såväl stadsdelarnas fysiskt funktionella uttryck som deras sociala innehåll genomgår radikala förändringar. Hur fungerar de offentliga rummen i dessa stadsdelar: var är det människor möts, och vilka kollektiva aktiviteter äger rum på dessa platser? Har dagens offentliga mötesplatser potential att främja gränsöverskridande möten, och kan de bidra till att öka integrationen mellan olika befolkningsgrupper i en allt mer segregerad stad? Analyserna hämtar teoretisk inspiration från den franske filosofen och urbansociologen Henri Lefèbvre. Uppmärksamheten riktas mot meningsskapande processer genom vilka brukarna tillägnar sig det befintliga rummet. Analyserna dokumenterar en betydande kreativitet från de boende när det gäller att ta det i bruk för nya funktioner. Bokens artiklar ger tillsammans en bild hur nya former av socialt liv etableras i förorter med en starkt heterogen befolkningssammansättning. Bokens redaktör, Katarina Nylund, är docent i stadsbyggnad vid Lunds Universiet. Övriga bidragsgivare är Lina Olsson, Nora Räthzel, Mikkel Schønning Sørensen, Tomas Tägil, Finn Werne och Tomas Wikström.

KW - urban theory

KW - commercial public space

KW - Public space

KW - public spheres

KW - selforganisation

KW - suburbs

KW - architecture

KW - planning

M3 - Antologi (redaktör)

SN - 978-91-7173-253-8

BT - Periferin i centrum, gränsöverskridande praktiker i Stockholms offentliga rum

PB - Daidalos

ER -