Personlig assistans - en arbetsrättslig limbo

Research output: Contribution to journalReview article

Bibtex

@article{76002abe31dc40d2a5cbce179cceb59e,
title = "Personlig assistans - en arbetsr{\"a}ttslig limbo",
abstract = "Artikeln belyser hur personliga assistenter upplever sin arbetsmilj{\"o} och vilka m{\"o}jligheter de anser sig ha, att p{\aa}verka sina arbetsf{\"o}rh{\aa}llanden utifr{\aa}n ett r{\"a}ttssociologiskt perspektiv. F{\"o}rfattaren l{\"a}nkar personliga assistenters arbetslivserfarenheter med n{\aa}gra av de juridiska f{\"o}ruts{\"a}ttningarna, som g{\"a}ller vid arbete i annans hem. Syftet {\"a}r att utveckla f{\"o}rst{\aa}elsen f{\"o}r vadsom h{\"a}nder vid dessa m{\"o}ten, d{\aa} m{\"a}nniskor och juridik korsar varandra p{\aa} ett arbetsr{\"a}ttsligt omr{\aa}de, som i det n{\"a}rmsta verkar befinna sig i ett slags arbetsr{\"a}ttsligt ingenmansland. I artikeln diskuteras bland annat hur brukares och assistenters intressen kan tillgodoses, utan att den enas r{\"a}ttigheter inte kr{\"a}nker den andres?",
keywords = "personliga assistenter , home care, kvinnodominerat arbete, obetalt hemarbete, privat-offentlig sf{\"a}r",
author = "Eva Sch{\"o}mer",
year = "2017",
month = "10",
language = "svenska",
volume = "23",
pages = "24",
journal = "Arbetsmarknad & Arbetsliv",
issn = "1400-9692",
publisher = "Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetslivsinstitutet",
number = "3",

}