Perspektiv på svenskt uttal: Fonologi, brytning och didaktik

Research output: Book/ReportBook

Bibtex

@book{b81f34d856b044928fb960ab9ef8e508,
title = "Perspektiv p{\aa} svenskt uttal: Fonologi, brytning och didaktik",
abstract = "Att l{\"a}ra sig uttalet i ett nytt spr{\aa}k {\"a}r f{\"o}r m{\aa}nga ett m{\"o}dosamt arbete. Det g{\"a}ller att kunna urskilja och producera allt ifr{\aa}n ljud­segment till enskilda ord och prosodiska element, att f{\aa} grepp om olika uttalsvarianter och f{\"o}rst{\aa} relationen mellan uttal och stavning. F{\"o}r att n{\aa} b{\"a}sta t{\"a}nkbara resultat f{\"o}r sina individuella uttalsm{\aa}l beh{\"o}ver inl{\"a}raren ofta professionell handledning och explicit undervisning.
Perspektiv p{\aa} svenskt uttal {\"a}r en handbok som ger l{\"a}rare r{\aa}d och v{\"a}gledning i uttalsundervisningen. I den f{\"o}rsta delen 
beskriver f{\"o}rfattarna svenskans fonetik och fonologi utifr{\aa}n ett andraspr{\aa}ksperspektiv med fokus p{\aa} uttal och uttalsunder­visning. I den andra delen samlas fonologiska beskrivningar av 13 olika modersm{\aa}l j{\"a}mte brytningsanalyser, som belyser de olika fenomen som p{\aa}verkar inl{\"a}rarens uttal i svenska. 
Boken v{\"a}nder sig fr{\"a}mst till l{\"a}rarstudenter och verksamma l{\"a}rare inom sfi och svenska som andraspr{\aa}k.",
keywords = "Fonetik, brytning, uttal, andraspr{\aa}ksinl{\"a}rning",
author = "Elisabeth Zetterholm and Mechtild Tronnier",
note = "Zetterholm E. & M. Tronnier. 2017. Perspektiv p{\aa} svenskt uttal. Fonologi, brytning och didaktik. Lund: Studentlitteratur.",
year = "2017",
month = mar,
language = "svenska",
isbn = "9789144075297",
publisher = "Studentlitteratur AB",

}